Жарко Видовић, ИКОНА — СЛИКАРСКИ ПРИКАЗ ДУХОВНОГ ИСКУСТВА

1.

Икона је слика светлости — не индивидуе, особе човека, него, светости лика-идеје човека, тј. човека преображеног Таворском светлошћу Преображења, човека преображеног из облика индивидуе (особе грешне својом вољом за моћ, својим индивидуализмом) у облик лика-идеје који је творевина (Твар, изабрана Твар Творца)… творевина Бога… дакле, лик какав је био Адам (прародитељи духовни), Адам и Ева…

2.

Икона је, дакле, лик човека како човек види себе и човека у Божанској смирености (као смиреност Светог Вукашина Јасеновачког). Та смиреност је исихиа : највиши степен побожности: кад је човекова вера тако силна, да је јача и од самог страха смртног и од свих болова… као у Светог вукашина Јасеновачког, или у Светог Ђакона Авакума… или у Светог Трифуна који је, како тропар каже: нетрулежни венац славе непролазна и вечне, примио од Самог Бога (од Духа Светога), те — како ће то постићи и Свети Вукашин! — силом Самог Бога Христа у њему савладао не само мучитеље, него и немоћнима учинио све дерзости Сатане!

3.

Икона је изворни лик човека каквим га је Бог створио. Тај лик је могуће видети и схватити само у исихији — смирености, тј. кад је човек ослобођен сваке страсти (Луча Микрокозма, Посвета 81-90). 

4.

Икона је сликарски приказ духовног искуства исихазма, искуства православног монаштва, чувара изворног лика човека.

5.

Икона је у сликарству оно што је Литургија у трагедији (грчкој) тј. наспрам трагедије… а то је слика Човека као Жртве којом човек, жртвујући своју индивидуалност (грех самоистоветности бића), бива награђен христоликошћу…

6.

Икона  је слика изворног лика човека као христоликости…

7.

Икона приказује лик човека који се — тајанственим (мистеријским) саучешћем (причешћем) у Литургији — сврстао у Цркву као заједницу са Христом. Та заједница је небески народ, појам који данас — позвани смо на то! — треба спасавати од митингашко-политичке злоупотребе, од самоуверених интелектуалаца који мисле да је филозофија („филозофос“, мрачњак) врхунац човека.

8.

Као што се у 2. члану Символа вере каже: кроз Христа је постало све што је постало… „рождена, несотворена, јединосушчна Оцу — Им же всја биша“, тј. „Им“, Христом, кроз Христа, Сина Божијег!… па је зато Човек и створен „по обличју божијему“ (Постање, 1, 27)…

9.

Тако да чак ни полна разлика („мушко и женско створи их“) не доводи у питање „обличје Божије“ (мушкарца и жене), јер им остаје — у оба пола — оно што је изворно: „обличје Божје“: иконичност лика којим и мушкарац и жена превазилазе своју природност индивидуалног бића, тј. своју самостоветност бића индивидуе… То се показује у Богородици и Христу, као Другој Еви и Другом Адаму! (Посланица Јеврејима! посебно Јеврејима!)… А изворност лика човека (људског бића, свеједно да ли мушког или женског) превазилази индивидуу-биће, тако да се о изворном лику човека не може разумети ни сазнати ништа преко знања о (смртном) телу, преко Фројда, Адлера, Јунга… тј. преко било које психоидеологије која — као свака идеологија, наука о употребљивости човека! — настоји да се прикаже као наука о самом изворном Човеку, тј. о тајни човека...

10.

Човек је тајна: Владика Његош то говори и у Горском Вијенцу (ГВ) (Игуман Стефан, 2322-2335), и у Лучи Микрокозма (ЛМ:П, 131-140)… тајна доступна — не некој науци, мишљењу, експерименту, него — само поезији и то свештеној поезији (литургијској), кад Сâм Свемогући ту „свету тајну шапти“, и то „само души пламена“ (Светим Духом осијана), свештена поете (ЛМ.П, 161-180).

11.

Икона је слика тајне човека, дело сликара који је сликар свештени, литургијски, надахнути… те слика лик изворног човека, лик који није рукотворен (руком сликара, вештином сликара), него лик нерукотворени!

12.

Тајна човека је изворни лик видив само Бугу, те и сликар види тај изворни лик само кад је надахнут, те слика руком Бога, те је зато икона „нерукотворена“, није руком сликара насликана него руком иконописца који је „свештени сликар“, тј. рука Бога, Духа Светог.

13.

То је, ето, суштина иконе, иконописа, иконописца, сликарског литурга и сликарске литургије… Наравно да је то схватимо само колико и како је човековом уму (тј. умном чувству, осећању, а не мишљењу) схватива сама Литургија.

И као што надареног писца схвата човек само кад је и сâм надарен, као надарен читалац, тако и надареног сликара, иконописца, схвата верник само у тренутку кад је надарени посматрач иконе!

То је исто као у позоришту: узалуд је драма (трагедија), ма генијална, ако надарен није и сâм глумац!

И виђење лепоте је дар. Ни заљубљен не може бити свако и увек, јер и заљубљеност је дар!

Говорим овде не о еротском (или сексуалном) стању — или сексуалном васпитању у хигијени тела — него о духовној преображености човека лепотом, и о лепоти као феномену који је доступан само изворном човеку, моменту човекове изворности или наданућа! (Толстој: „Није жена по лепоти мила, него по милоти — лепа“). 

18.

Суштина Литургије, иконописа, вере, смисла, изворног лика и приступа Христу… не мења се кроз векове. 

19.

Иконописац ће видети Христа — стварати портрет Христа, христоликости, Богородице, богородичности! — када Христа препозна у ближњима који су жртва… онако како се то каже у Јеванђељу по Матеју 12 (31-46). 

20. 

… Ко препозна Христа у паћенику, брату Христовом… па његов портрет слика (и наслика Христа), у жртви… у христоликом  човеку има „модел“… па ће бити иконописац, као Свети Лука. 

Андреј Рубљов је насликао 12.000 портрета, те је тако, у патњи људи, у Русији као распетом Христу, видео Христа, и насликао нерукотворену икону… као што је то Тарковски показао у филму „Рубљов“. 

21.

Појава Христа значи да је човеку откривено двоје: прво, да се Бог у природи не јавља као нека природна сила или чудо, него само у лику човека, те слика Бога није природа, него лик човека, као иконе(свете слике, откровења Бога, лика божијег) и друго да је смисао постојања (битија) човека у томе да је смисао природе, у есхатону Божијем, сâм човек! 

То је одговор на питања Његоша о смислу природе: ЛМП, 31-80… Смисао је у хармонији човека и природе („Рад чега је Творац сатворио: ради дјеце Своје… или дјецу ради природе, или обоје једно за другога… па и сâмо Небо… ваљда не за то да би човек био свестан себе као Ништавила?… Не… све те тајне Свемогући открива свештеној поезији!)

22. 

Икона је лик сликан бојом, дакле, светлошћу која се, у судару с материјом, показује као боја… тако да је човеков лик аутентичан, као лик светлости, само бојом, а не скулпторски… јер човек није створен од земље, него, као светлост, „бачен на земљу“… (плотинска теорија сликарски облика: човек као творевина светлости — фос која је Логос Тројице, тј. хармонија). 

24.

Икона нам одаје блискост иконописца са сликаним ликом Христа, Богородице или светитеља… То је блискост, наравно, духовна, а не „комшијска“, родбинска или кумовска, пријатељска а да не говоримо о интересној „заједници“ плитичара или моћника… То је блсикост која настаје само из вере ккојом Логос сабира људе у духвону заједницу… 

Данас је потребна блискост литургијска, парохијска, блискост диалога са Богом или обоженог (литургијски обоженог, причешћеног) човека са обоженим човеком… Блискост у којој се збива духовно поистовећење при коме сликар — без намере или плана — слика портрет модела, сликајући пре томе, ненамерно (љубављу) и свој аутопортрет… 

Жарко Видовић „…И ВЕРА ЈЕ УМЕТНОСТ“, (ОД ИСКУСТВЕНЕ ПРЕДСТАВЕ ДО ИКОНЕ, Икона — сликарски приказ духовног искуства исихазма: Изворног лика боголиког човека, одломак, стр, 337-343)

Ђорђе Оцић, И УМИРАЊЕ СА СМИСЛОМ ЈЕСТЕ ЖИВОТ…

(…) Жртве почињу да добијају смисао. Устају мртви и живи. Устаје Српство. Чуда се дешавају. Чуда за све, за друге само чуда, за Србе и — смисао. Чудо смисла: осећање! Такозвани разум, хвала Богу, уступа место осећањима. Глас разума на прагу двадесет првог века јесте глас неразумевања. Одсуство осећања. Са чим улазимо у двадесет први век? С двадесетим веком! С два велика рата, с много малих ратова, с рушилачким револуцијама, с паклом фашизма, понором комунизма, ужањом Чернобиља и Кршког. С Европом двадесетог века у Европу двадесет првог века! Не можемо ући у ново док не постанемо нови. Другачији. Обновимо прво себе, своју душу! У овом тренутку. Кроз тренутак у век, кроз век у вечност. Више осећањем, мање разумом. Разум осветљава путе, осећањима их одабиремо. Пут у вечност је једини прави пут овог човека и човечанства овог. Пут у Небеску Србију је једини прави пут Србина и Српства овог. Небески пут је пут истниског живота, а не пуког умирања. Живота са смислом. И умирање са смислом јесте живот. То је пут светог Саве, Косовског завета, Његоша… Заветни пут. Није пут првог Рима ни другог, већ трећег, није пут паметњаковића већ Идиота, није Сеоба и Деоба већ Луче и Рата и мира…

— Заветна мисао је пренесена с Косова у далматниско Косово, из Старе Србије у Нову Србију. Цар Лазар је светосавску мисао унео у народ, а с његовим моштима кренула је она преко Саве и Дрине. Триста година после смрти, мошти светог цара Лазара пренете су из Раванице рашке у Раваницу сремску… Заветна мисао је мисао о нама, о нашој историји, о нашем духовном и историјском искуству. То је историјска свест српског народа, свест о искуству у прошлости и задатку будућности. Делотворно тежиште ове свести некад је лежало на јужним и источним деловим Српства, а онда се преместило у западна и северна подручја његова… Српски народ мора да иде самоосвешћивањем против обмане, историјом против праисторије, вером против безбожништва, пуним срцем против празног разума… Лепотом против ружноће, поезијом против филозофије. Љубављу против мржње. Љубав је осећање, мржња је острашћеност. Христос се осећа или не осећа. Бог се не мислим. Ни љубав, ни вера. Или се осећа или се не осећа. Или се воли и слави, или се мрзи и ништи други. Православље је право-славље. Права љубав. Љубав је љубав према другом, љубав за другог. Љубав је брига за другог. Други је други човек, други људи, народ, човечанство. Други није Човек и Човечанство са великим „Ч“ већ је то човек с малим „ч“, овај човек. Нема Човека и Човечанства. Има овог човека, овог оца, овог сина, ове породице, овог народа. Ко воли само Човека и Човечанство, не воли овог човека и овај народ. Појављујеш се у свом лику, а тај лик није лик безличног Човек и Човечанства већ лик твог пријатеља, твог суграђанина. Нема личности без лика, а нема лика без ликова. Лик је оно што осећаш да јеси, а не оно што мислиш о себи. И што осећаш за другог, а не што мислиш о другима. Лик је љубав за друге. За ове друге, за ову заједницу. Љубав је давање. Ако немаш шта другом да даш, ти од њега бежиш. Бежиш од човек Човеку, од људи Човечанству, од заједнице Заједници, од грађанина комшије — Грађанину Света. Грађанин Света не постоји. Постоји грађанин овог града: ове куће, ове улице, овог места, ове државе. Нема грађанина ако нема града, нема града ако нема државе. Наш грађанин нема своју државу… Да бисмо имали земаљску Србију, тежимо Небеској Србији! У животу, не у срмти, у љубави, не у мржњи. У заједништву, у саборности. У слављу и вечности. Вером и узнесењем. Ако верујеш, обистиниће се, ако дајеш, вратиће се. Ко даје, добиће, јер ћемо сви добити Уђи, наћи ћеш се! Ако побегнеш, изгубићеш се. Само онај ко нема себе боји се да буде с другим. Предај себе, да бисмо добили. Забрини се за другог, да бисмо се понадали. Понизимо се, да бисмо се уздигли…

Ђорђе Оцић, ЧУДО НА ДУНАВУ, (стр. 201-203),Службени гласник, Београд, 2012.

Ђорђе Оцић, НА КОСОВО…

— „Протерани из Западне Славоније“. „Избегли из Босне“. „Побегли из Книнске Крајине“. „Доселили се из Црне Горе“. Али: „Изгнани с Косова“. С Косова, не из Косова! Јеси ли се икад упитао зашто никад „из“ него увек и једино „са“?
— Нисам.
— Па, запитај се!
— Реци!
— Зато што се с Косова „силази“ а не „излази“, „спушта“ а не „потискује“, „руши“ и „скида“ а не „истерује“ и не „изгурује“. „Свргава се“ а не „избацује се“. Зато што је Косово: горе. Изнад! Високо! Оно друго је — друго: доле, испод.
На Косово не улазиш и не увлачиш се већ се дижеш, успињеш. Косово је успон или пад. Зато с Косова и на Косово, а не из или у! Знаш?!
— Знам. Као „с неба“ и „на небо“?
— Да.

Ђрође Оцић, НЕВЕСТА ИЗ ВАСЕЉЕНЕ, (стр. 28-29),Службени гласник, Београд, 2012.

Ђорђе Оцић, ВОЛИМ, ДАКЛЕ РАЗУМЕМ

— Како кажеш? — пита инжењер из Вуковара.
— Што волим, моје је — каже студенткиња књижевности.
— Кога волиш, твој је?
— Јесте.
— Ако он тебе не воли?
— Исто. Само, нисам његова.
— Можеш да волиш било кога?
— Не једнако. Што више волиш, више имаш.
Кад бих могла да волим цео свет, 
мој би једнако био.
— Ако ја тебе волим?
— Колико ме волиш, толико сам твоја.
— Иако ме нимало не волиш?
— Да.
— Не разумем те.
— Јер ме не волиш.
— По чему знаш?
— По томе што ме не разумеш.

Ђрође Оцић, НЕВЕСТА ИЗ ВАСЕЉЕНЕ, (стр. 31),Службени гласник, Београд, 2012.

Арсеније Савин, ОБИЧНО ЈУТРО

Исти улични свирач ху̑ди
И облаци су, чини се, исти,
Рулају ујутро улицом људи,
Залећу се као на писти.

Обично јутро велеградско.
На балкону увело цвеће,
Рељеф с фасаде отпада лако…
А једно окно, мокро и глатко,
Завесу више подићи неће.

1940.

Арсеније Савин

 

Иван Буњин, БÉЛИ НОЋ…

Бéли ноћ… И маглена копрена
У луговима и долинама бледи,
Шума звони, беживотна луна
И сребро се росе на стаклима леди.

Мајур спава… У врту је тамно,
Непрозирне, мирне тополе зелене,
Зрак шапуће у окно отворено,
Дахом пролећа даљине испуњене…

Ближи се дан, кратак је био сан —
И из дома, тишину не реметећи,
Нечујно излазим на балкон сâм,
У тишини свéтлу зору чекајући…
(1888)

Иван Буњин
Препевао: Александар Мирковић

Станислав Винавер, О, ПЕСМО МОЈА, МЕНО БЕЗ МЕНА…

О, песмо моја, мено без мена
О, песмо моја, чудна, без чуда,
Трепете модри тамних пламена,
Пожаре црни, музико луда.

О, иди право, не скрећи с пута
— Нас звоу гласи тајни суштина —
О, бој се страсти вихорних кнута,
Бој се дубина земских, висина.

О иди право, не међ туђине.
Бол, радост, све је ван ствари психе,
Песмо божанска, у плес суштине,
Кроз провалијске даљне маглине
У безданове бескраје тихе.

Станислав Винавер, ЗВУЧНИ ПРЕДЕО, (стр. 10), Чигоја штампа, Београд

Станислав Винавер, ЈА КУЈЕМ ДЛЕТОМ МЕРМЕР МЕЛОДИЧНИ…

Ја кујем длетом мермер мелодични,
Музика боја облик дочарава,
Потези бодри, галебовима слични
Кликћу над морем привидових јава.

Ја кујем длетом уз песму дубоку
Што тако пева да још израз чека,
Што није видна гледањем човека,
Што блешти блеском у лазурном току.

Прапесмо моја, кад би ти се дала
У овај мермер уковати крти,
Па макар срца златне шаре стрти,
Изгребати их врхом од кинџала,

Прелити мермер, крвљу од корала!

Станислав Винавер, ЗВУЧНИ ПРЕДЕО, (стр. 11), Чигоја штампа, Београд

Станислав Винавер, И СНИЛО МИ СЕ…

И снило ми се (ко падаше иње,
Ружичних звука, застором од свиле).
О дај, музико, блага, милостиње!
(И све су очи уплакане биле.)

О, небо бола! небо моје сиње,
Никада чежње, никад да ишчиле,
О, које силе, увек силе, киње
Јад наших бића, наше душе гњиле.

И људи увек, кроз акорде страсне,
Плачу — страх, беду, све напоре касне,
Да плачем бруји васељена цела.

Блед простор дрхти, грчи се у болу
Ко ехо, даљни, запева у молу…
У очајању њихају се тела…

Станислав Винавер, ЗВУЧНИ ПРЕДЕО, (стр. 9), Чигоја штампа, Београд

Станислав Винавер, СА БЕСКРАЈНИХ УЗВИШЕЊА…

Са бескрајних узвишења
Божанствени твој глас звони,
Слушају те милиони,
Клањају се поколења.

Са белином млечна пута
И са бледом ноћи тајном,
Ти си блиска свем бескрајном,
Сну о души која лута…

Светлије су звука зубље:
Изнад сваке зрачне силе
тајне су се звуком слиле,
Звук је оно што је дубље.

Кад прелетиш звонким летом
Кроз преплете наше криве,
Твојим дахом сунца живе,
Ти си наде звук, над светом.

Ти си наде звук, над светом…

Станислав Винавер, ЗВУЧНИ ПРЕДЕО, (стр. 7), Чигоја штампа, Београд
Приредио: Милосав Тешић