Жарко Видовић, О ЛЕЧЕЊУ

Лечењем човека може да се (као психијатар) бави само онај ко зна суштину човека, личност као освешћивање искуства трансценденције.

А метафизика Запада – и њени изданци: Фројд, Јунг, итд. – то не зна. И погрешна је та школа коју нам овде хвале њени ученици и следбеници, пропагатори. „Психијатар“ је (Исцељитељ душе) само Христос. Он зна суштину човекову. То учење није медицинска дисциплина него теоантропологија – Православље, присутно у историјској свести заветног народа.

У чему је божански Психијатар (Исцелитељ) посебно изнад свих земаљских психијатара, неизмерно надмоћан? У томе што је он Исцелитељ – учитељ који је, као Спаситељ, омогућио свима нама да се лечимо сами, без помоћи (иначе и недоучених, немоћних, празнословних, а самоуверених) психијатара, јер:

прво, Христова теоантропологија је знање суштине човека, и то божанско знање;

друго, земаљски – и најученији – само су психијатрипсихолози-идеолози, који не знају суштину човека, него о њој закључују из знања о телесном свету (о показивом); по томе и јесу идеолози што хоће да на световно-научном знању (медицинском, о телу) заснују антропологију; или, на метафизици, философији (о свету као „целини“, попут Шелера, на којем је и папа Војтила докторирао, па и тиме доказао да не верује у Христа). Суштина идеологије је у томе што хоће „научно-философску“ антропологију;

треће, Христос потврђује и одобрава сократску самоспознају, као и Јованов позив („покајте се“), јер Зло је и болест (Зло = болест, као у Бодлеровој збирци песама: „Цвеће Зла“ = Цвеће болести душевне), тако да самоспознајом (= покајањем) човек сазнаје Зло у себи као болест. То покајање је жртва, јер човек „жртвује“ страст, егоцентрично осећање, болесно осећање идивидуализма. (Те страсти набраја и описује Јован Лествичник, а помиње их и Његош, у ЛМ, Посвета). Тај подвиг је уједно и свест птохос-а (свест човека да је као биће-индивидуа лишен Духа). Та лишеност је жалост која чини сузним покајање, изазива носталгију за Небом, за заједницом са Христом.

Подвиг је награђен заједницом, осећањем заједнице, Заветом, отварањем индивидуе Небу, отварањем Неба индивидуи. Тако настаје личност са којом се Христос поистовећује, а човек охристовљује.

Лечење је завршено појавом Духа, надбитија у човеку, трансценденције.

Лек човеков (битија, бића, индивидуе) – то је над-битије, трансценденција.

Лек је, дакле, Литургија: од птохос (свести о томе да је човек болестан злом зато што је лишен трансценденције) до спасења, охристровљења, Причешћа (учешћа у природи Христа). Тим учешћем је човек Љубав, умно чувство, као и Христос: Логос, умно чувство.

Све се, дакле, дешава у човеку: од индивидуе ка личности, од битија ка надбитију, од земаљског у Небеско, од усамљености у заједницу (националну-црквену-заветну), од (болесне) затворености у отвореност (здравље).

Лечење је зато да досегнемо оно чега смо лишени (да се ослободимо лишености која је плод Греха, болест човекове суштине и Зло).

Али морамо знати тачно Чега-Кога смо лишени. Та дијагноза је свест о Греху.

***

Логос се није тек тако јавио као човек, као индивидуа (Исус, син Давидов), него као Личност: Христос, Помазаник, Син Божији.

Лек од Зла је човекова личност. А то је тајна трансценденције, неприступачна психологији, психоанализи, психотерапији, итд., јер спасење човека је обећано човековој личности. Личност је човеково сећање на лик, на благодат, Причешће Богом.

/…/Личност је надбитије у које се она уздигла изнад битија индивидуе, те из себе као преображеног битија, сада празничног посматра својим новим очима исто то своје реално, телесно битије и чува га. Тако да је трансценденција однос надбитија чрвековог према, опет свом, сопственом телесном битију индивидуе, однос преображености, духовности, наспрам сопствене телесне реалности.

Жарко Видовић, РОМАНИ ЂОРЂА ОЦИЋА, (одломак, стр. 99, 107)

Бранко Миљковић, АЈНШТАЈН СЕ МОЖЕ ПРЕПЕВАТИ

Питање: Ко је наш највећи савремени песник?

Бранко Миљковић: Несумњиво Васко Попа.

Питање: Да ли за Вас постоји поетска формула света? Ако постоји, реците је.

Бранко Миљковић: Све истинске формуле света су поетске. Често буљим у Ајнштајнове формуле и верујем да се и оне могу препевати. Савремена физика би могла да узме за епитаф Бодлеров стих: „Човеков пут води кроз шуму симбола.“ Моја формула: „Речи су моћ и оквир света. Све што се дешава, дешава се на подручју језика и симбола, било да се ради о атомима или о звездама.“

Питање: Има ли песника који пише онако како бисте Ви желели да пишете?

Бранко Миљковић: Не. Треба све друкчије и поново рећи. Поезију треба прочистити. Нема песника кога не бих исправио. Оно што ми код највећег броја песника смета јесте недовољна сажетост. Васка Попу, поред осталог, ценим управо због те сажетости. Само оно што је сажето, не може се поново опевати.

Питање: Да ли је поезија „непрекидна свежина света“?

Бранко Миљковић: Усвајам валеријевску дефиницију: „Поезија је патетика ума.“

Питање:Философија делегирана у поезију, је ли нужна, функционална?

Бранко Миљковић: Савремена рефлексивна поезија претпоставља мисао ослобођену рационалистичких експликација, мисао у одсуству разума, чисту и слободну мисао. После надреалиста, мисао је истински запевала.

Питање: Какве су Ваше везе са надреализмом?

Бранко Миљковић: Родбинске. Себе сматрам унуком надреалиста. Покушавам да у свом песничком поступку измирим симболичку и надреалистичку поетику.

Питање: Да ли по Вашем мишљењу литература иде испред културе?

Бранко Миљковић: С обзиром да смо, раније као и данас, имали литерарних остварења чију пуну важност не схватамо, којима нисмо дорасли, ја бих рекао да је код нас литература јос увек изнад општег културног нивоа. Међутим, по правилу, култура би требало да претходи литератури, као виши облик њене материјалне базе.

Питање: Ви у својој првој књизи (Узалуд је будим, 1957.) имате стих који, ако се тачно се сећам, гласи: Све што имамо то су наше речи. Ако бисте морали да будете лишени свих речи сем једне, коју бисте реч одабрали?

Бранко Миљковић: Одабрао бих једну прејаку реч, кадру да из себе поново створи читав речник.

Питање: Која је то реч?

Бранко Миљковић: Ватра. Ватра припрема птицу. Птица је поклон за небо.

Питање: Значи, тако речи једна другу измишљају, како то Ви кажете у песми Критика метафора, (збирка „Порекло наде“).

Бранко Миљковић: Да, управо је тако.

Питање: Може ли се на нашем језику испевати велика поезија?

Бранко Миљковић: На сваком се језику може писати велика поезија. Не постоје велики и мали народи, не постоје велики и мали језици. Постоје велики и мали песници.

Питање: Које две песме у нашој ранијој поезији сматрате најлепшим?

Бранко Миљковић: “Santa Maria della Salute“ Лазе Костића и „Можда спава“ Владислава Петковића Диса.

Питање: Може ли поезија помоћи…?

Бранко Миљковић: Поезија не помаже, поезија мири.

Питање: Шта Вас је, који моменат, из живота окренуо ка поезији?

Бранко Миљковић: Рано осећање немоћи пред светом нагнало ме је у поезију. Човек загледан у свет има пред собом две алтернативе: или да осети своју ништавност или да се диви. Дивљење нас изједначује са оним чему се дивимо. Поезију сам почео да пишем из страха.

Питање: Шта Вас је навело да књизи дате наслов Ватра и ништа?

Бранко Миљковић: Мудра успомена на мрачног песника из Ефеса. Заснивајући поезију на хераклитовски схваћеном онтосу, покушао сам да избегнем елеаћански апсурдну замрзнутост која се, рецимо, јавља у мојим Трагичним сонетима.

Питање: У ком оквиру сте покушали да отелотворите хераклитовско схватање певања и мишљења?

Бранко Миљковић: У оквиру класичног мита о ватри и птици: Жар-птици.

Питање: Који циклус из своје последње књиге „Ватра и ништа“ сматрате најбољим?

Бранко Миљковић: Не само ја, већ и други држе да је најуспелији Утва златокрила. У том циклусу су очигледна моја настојања да изградим поезију на националним симболима.

Питање: У чему је била снага тих симбола?

Бранко Миљковић: Њихова снага била би у томе да одразе једно прочишћено народно искуство и да својом сугестивношћу судбински преуреде народну уобразиљу. Властити систем симбола може се изградити само на властитој националној машти. Уколико се то не уради, никада се нећемо моћи ослободити туторства хеленско-римске, романске симболике која не одговара дубље паганској основи нашег сензибилитета.

Питање: У књизи „Порекло наде“ имате циклус песама који се зове „Критика поезије“. Неуобичајено, зар не?

Бранко Миљковић: У том циклусу покушао сам да правим поезију од њених недостатака.

Питање: Шта спремате у овом тренутку?

Бранко Миљковић: Са Мишом Николићем преводим стихове Манделштама и Хлебњикова. Поред тога, припремам библиофилско издање својих стихова с илустрацијама Р. Стевића Раса.

Питање: Мислите ли да ће човеков продор у космос наћи одјека у поезији? И зашто га већ није нашао?

Бранко Миљковић: Вероватно. Само, песници су још увек под утицајем трагичног Икаровог лета.

Питање: Какво сте детињство имали?

Бранко Миљковић: Тужно, ратно…

Питање: Када сте се највише уплашили?

Бранко Миљковић: Само једном, кад ми се учинило да више нећу написати ни једну песму.

Питање: Сад једно савремено питање, али изван уметности: Идете ли на фудбалске утакмице?

Бранко Миљковић: Не.

Питање: Да ли сте нешто заборавили у животу?

Бранко Миљковић: Заборавио сам много тога. Пишем песме да бих се сетио шта сам све то имао.

Питање: Да ли бисте волели да поново учите да ходате и говорите?

Бранко Миљковић: Увек се наново учим усправном ходу и говору.

Питање: Шта Вас нервира у животу?

Бранко Миљковић: Спорост.

Питање: Када би на Вама извршили такозвано биолошко смрзавање и пробудили Вас кроз двадесет година, шта бисте учинили у том тренутку?

Бранко Миљковић: Тражио бих да ме поново замрзну!

Питање: Ваша омиљена пословица?

Бранко Миљковић: „Празну главу ветар носи.“

Питање: Шта мислите о времену-судији?

Бранко Миљковић: Време је лажно, али суд његов је истинит.

Питање: Да ли бисте хтели још нешто да нам кажете о својој поезији?

Бранко Миљковић: Могао бих да кажем још много штошта, али мислим да то није потребно. Свако објашњење је условно и није једино. Оно што је песник желео рећи у песми, ни приближно не исцрпљује њен смисао. Сваки би песник могао да каже за себе: Ко сам ја да говорим о својој поезији.

Питање: Зашто сте своју књигу „Ватра и ништа“ посветили критичару Петру Џаџићу?

Бранко Миљковић: За сваки случај…

Питање: Кажите један свој стих…

Бранко Миљковић: Хоће ли слобода умети да пева као што су сужњи певали о њој.

Питање: Која је уметност, за Вас, највећа?

Бранко Миљковић: Игра на трапезу.

Питање: Шта мислите о будућности поезије?

Бранко Миљковић: Све што је људско има своју будућност. Будућност поезије је будућност човека. О пропасти поезије говоре они који се плаше прогреса.

(Разговор с песником Бранком Миљковицем поводом његове две најновије књиге песама: „Порекло наде“ и „Ватра и ниста“, разговор водио Михаило Блечић, објављен је у НИН-у од 25. IX 1960. )

Арсеније Савин, ПОЕЗИЈА ГЕОЛОГИЈЕ

Стопића пећина, август 1940.

Сталактити¹ и сталагмити² вековима чезну једно за другим, вековима теже да се слију. Њихове сузе, сваких стотинак година, приближе их за један сантиметар; а онда, векови чекања и чежње, бивају награђени пољупцем у дубинама пећине.
Сада су сједињени у — Сталагмат.³

1940.

Арсеније Савин

НАПОМЕНЕ:  1. Сталактити (грч.: Σταλακτιτης, stalaktites — капљење) су пећински купасти провидни шиљкови који висе са плафона (или зидова) пећине.
2. Сталагмити (из грчког језика сталагма — „Σταλαγμίτης“) су пећински украси који расту с пода према плафону, а настају због капања минералних раствора и таложења кречњака.
3. Салагмат или стуб настаје спајањем сталактита и сталагмита.

Борис Вишеславцев, ИСТОЧНА И ЗАПАДНА ФИЛОСОФИЈА

/…/ Наш сусрет са западним философима одмах је открио РАЗЛИКУ ДУШЕВНИХ И ДУХОВНИХ оријентира. Разлику није тако лако уочити: била је то она иста философија на којој су се васпитавале генерације руских образованих људи и професора. Али је ОДНОС био сасвим другачији: код њих је она прихватана чисто ИНТЕЛЕКТУАЛНО — мишљењем и опажањем чињеница. Код нас  — пре ОСЕЋАЊЕМ и ИНТУИЦИЈОМ. … Нас је запрепашћивао њихов сувопарни, строго диференцирани интелектуализам —  ОН ЈЕ СВЕ ПОИМАО, СВЕ АНАЛИЗИРАО, САВРШЕНО УСТАНОВЉАВАО ПОВЕЗАНОСТ ИДЕЈА, али се није могло докучити ШТА ОНИ УЗИМАЈУ ОЗБИЉНО, ШТА ПРИСВАЈАЈУ, УСВАЈАЈУ и излажу, која занимљива становишта и комбинације идеја… Њих је запрепашћивало а каткада љутио НАШ АПСОЛУТИЗАМ, максимализам, ТРАЖЕЊЕ ДЕФИНИТИВНИХ РЕШЕЊА И СВОЂЕЊЕ СВИХ ПРОБЛЕМА НА ПОСЛЕДЊИ СМИСАО СВЕГА ПОСТОЈЕЋЕГ.

Они су тако дуго тврдили „релативност“ сваког знања да су, на крају, заборавили да нема релтавивног без протистављања Апсолутном, а потом су заборавили Апсолутно.

Борис Вишеславцев, ВЕЧНО У РУСКОЈ ФИЛОСОФИЈИ, (стр. 7-8), Логос, Београд, 2007.

Превод: Добрило Аранитовић

јеромонах Роман, НЕ ГРАДИТЕ ИДОЛЕ ОД ПОЕТА…¹

Не градите идоле од поета!¹
Не стављајте ореоле на рогове!
Тражите праведнике овог света:
Дух нам њихов треба, не строфе блиставе.

И чему служе сва та празнословља?
И уз копља зашто снажити сујету?
Није велик онај што народ забавља,
Већ онај што душе приводи Христу!

Колико је ко спасио? Да ли је наш труд?
Постоји Божји суд!

14. децембар 2012.
скит Ветрово

јеромонах Роман
препевао: Александар Мирковић

НАПОМЕНА преводиоца: јеромонах Роман овде мисли на „стихоклепце“, јер „Свемогућство светом тајном шапти само души пламена поете…“, па се Дух може и кроз њих испољити („Дух дише где хоће“),  што значи да Песници итекако „приводе душе Христу“. Уосталом, и сам о. Роман је Песник. Према томе, ова песма није уперена против Поета, већ сујетних забављача или оних даровитих људи који су себе свели на то, и који „клепају“ стихове (и прозу, и „научне“ радове… итд), а онда их уз добар маркетинг  износе на пијацу, тј. данас тржиште, желећи, нажалост, да продају, пре свега, себе. Тако да је њихова „поезија“ (и остали облици интелектуалне делатности — а не духовне) заправо врста „личног маркетинга“. Тражећи ухлебљење или јавно признање од, најчешће, квазиелите коју сачињавају блазирани „интелектуални“ кругови повезани интересима новца и друштвене моћи, издају себе и свој божански дар, стављајући се у службу Зла („не стављајте ореоле на рогове“). А зло је мера наше удаљености од Бога.  О томе пева о. Роман.

 

Жарко Видовић, ГОСПОД И ГОСПОДИН

Господин?! — то је оно што схваташ само ако пре тога — кад тражиш па и осећаш животни смисао! — помислиш на Господа Бога, па тек онда схватиш (заправо осетиш) и шта значи човек господин! Господ Бог, Господ Исус Христос: лик, икона, идеја, тајни, непромењив, вечни, надвремени лик, који видимо само у надахнутом (Богом даном) осећању кад нам се Господ и показује! па тек онда (деминутивна реч!) господин, госпа, госпођа људско биће! — да се зна шта значи господин: личност!

Разлика између Господ и господин је као разлика између лик (идеја, у духу, осећању) и личност (у духовном искству, свесном, моралном сећању на осећање! Ако не схватимо ту разлику, нећемо схватити ни шта је личност! Па ни шта је тројство “смисао-личност-историја”. Без тога нисмо могли да схватимо ни шта је икона, а о томе је, на историји уметности у Београду, пуних осам семестара говорио професор господин Светозар Радојчић! — у отпору филозофској групи на којој је “против господина”, било речи само о појмовима (и “појмовном мишљењу”)

Па, господско у људском бићу — па и дечијем! — може да буде само оно што осећаш да га надживљава: његово лице, његово дело или песма”!А то је већ историја и личност, а не просто постојање јединке (особе, индивидуе), живот смртника! Сложили смо се да је тајна историје — у IV глави (око 45 страница) романа “Травничка хроника” — изложена уметнички и отуд тако природно,истинито и јасно, да нам је после тога свака филозофија (појам) историје сујетна игра празнословља, без икакве, макар и слутње о стварној тајни историје и човека! — Па ако хоћеш да знаш шта је историја, читај велике писце! Немој Хегела! Читам Томаса Мана, како је полудио ”Доктор Фаустус” кад је о музици — као и Хегел о историји — почео да “филозофира”!

Жарко Видовић, ДИАЛОГ И ЛОГОС (одломак из рукописа)

Петер Хандке, ПРЕВОДИЛАЦ СА ПРА-ЈЕЗИКА

Ти знаш, био сам много година и сам аутор. Тако срећног видиш ме данас и зато што то више нисам. А сада ћу ти испричати разлоге тог мог ослобођења. Послушај, драги мој! — У почецима писања видех свет у себи као поуздан низ слика које је требало само да гледам и да их опишем једну за другом. Временом су се, међутим, изгубили јасни обриси, и из тог усредсређеног сагледавања себе изнутра додатно је настало ослушкивање. Моја замисао тада беше — па и искусих увек њено остварење — да ми је у мојој нутрини било дато нешто попут пратекста, нешто још поузданије од узорне слике, јер, непотрошан у времену, тамо је увек, истовремено, и бивствовао и догађао се, а са моје стране могао се без отезања пренети на папир, само ако бих се на било чему зауставио и у њега удубио. У том периоду сам замишљао писање као чисто са-слушање и са-писање, као превођење, у коме је уместо видљивог предлошка важио потајни пра-говор. Али са мојим сном се догодило као и са свим мојим сновима: кад год сам хтео да га забележим и склопим у неку врсту Велике књиге снова — не чинећи то само с времена на време и фрагментарно, него и систематски, свакодневно — постајао је он све мањи, а и значио је све мање; све што је повремено, у крхотинама, говорио, уопште више није била планирана целина. Мој покушај да дешифрујем онај пра-текст у мени и тако изнудим неку свезу, јавио ми се сада такорећи као грех. Тиме је почео страх. Сваки пут сам се све више грозио седења и чекања. Међу свима у мом позиву које сам познавао, био сам, колико ми је познато, једини које се плашио писања, и тако из дана у дан. И, из ноћи у ноћ, иста мора: претходио је заједнички наступ пред великим аудиторијумом, и сви су имали своје текстове, само ја не. Када је онда дошао крај, усред једне реченице без каквог осећања, без смисленост, без ритма, погодио ме је он као забрана писања, за увек. Ништа више своје! Сећам се како сам тога дана изашао напоље на најжешће сунце, стајах сатима под расцветалим јабуковим дрветом, хладан као мрцина, и онда се, ипак, смејах, у мислима, изреци једног великана: „Треба само да дунеш у шаку и ствар ће већ кренути!“ И после прелазног периода ћутања постао сам тај кога познајеш: само не више нешто Своје! Тај праг више не прекорачити! Остати у предњем дворишту! Коначно могу да саучествује, и не морам, као некада, да будем у главној улози, и само тако, као са-учесник, семем и ја, коначно, да покажем адуте! Само у превођењу — поузданог текста — уживам у својој духовној присутности и осећам се виспреним. Јер, за разлику од раније, знам да је тада сваки проблем решив, Додуше, увек поново се мучим, али се више не мрцварим, и не чекам више да се заметне она мука у којој стичем право да пишем. Преводилац поседује извесност, потребан је. И, тако се ослободих и страха; е, давно је прошло то време када сам, шиљећи оловку пред рад, дрхтав, какав сваки пут бејах, ломио мине једну за другом! И, ујутру, при буђењу, уместо да се преплашим оног изгнанства из пређашњих дана, чезнем за превођењем као својом кућом. Преводилац, а то ја јесам, и ништа друго, без задњих мисли, у потпуности сам то, што јесам; док сам својевремено сам себи често изгледао као издајник, сада свакодневно доживљавам себе оданог. Превођење ме односи у дубоки мир. И, погледај, пријатељу: та чуда која доживаљавам одмах и остају — сада не више у улози Једног. Још увек је довољна једна права реч да мој отежали ход, и поред старости, пређе у трчање! Остаје и даље она непромењена ужурбаност — само, она ме више не присиљава да мудрујем, него ми допушта да будем пријатно површан. Тако, приказујући, највише могуће лепим, твоје ране, скривам ја своје. Да умрем за писаћим столом, то желим тек откако сам преводилац. 

Петер Хандке, ПОПОДНЕ ЈЕДНОГ ПИСЦА, (стр. 62-64), Прометеј, Нови Сад
Превео: Жарко Радаковић

Инокентиј Аненски, ЖЕЉА

Пред ноћ, када ми тешки умор
Отежа руку, заврши стих,
Пожелим да одем на одмор
У далеку шуму, манастир тих,

Где бих свакоме био слуга
И творевини Господњој друг,
И где борови шу̑ме укруг,
А бели снег њима вијуга.

А када нада мном зазвони
Медни зов сред таме све веће,
Да уроним у гранит хладни,
У истопљени восак свеће.

(непозната година настанка песме)

И.Ф. Аненски
Препевао: Александар Мирковић

Афанасиј А. Фет, КО НЕБЕСКИ АНЂЕО…

Ко небески анђео мили
У сјају тихога плама,
Својом се нежном душом моли
За мене и себе сȃма.

Од мене љубавним речима
Духове сумње одагнај
И срце тихим крилима,
Молитве своје обасјај.

1843.

Афанасиј А. Фет
Препевао: Александар Мирковић

Арсеније Савин, МАГНОВЕЊЕ

Мистици свих времна,
Због само једног — Трена,
Због тог — Магновења
Тврдили су: Овај свет
Само је — опсена.

На њиховом трагу
Данас и ја знам:
Са Тобом је — Живот,
Остало је — сан.

1939. 

Арсеније Савин