Жарко Видовић, АДАМ И ЕВА — ДВЕ ПРИЧЕ О СТВАРАЊУ

У Књизи Постања изнета су два предања (тј. два мита) о стварању човека и улози човека у створеном битију, на Земљи:

прво предање је благословено, Богом надахнуто, пророчко предање о стварању човека и о Богом даном месту човека у створеној природи; а како кроз пророке говори сам Дух Свети, то прво предање је Свето предање, у Постању 1 (26-31), а

друго предање (Постање 2,7— 4,17, до Каиновог сина и града Енох) је грешна, паганска човекова представа о стварању човека, о томе какву је — по тој, грешној представи о себи и о Творцу! — …какву је улогу човеку на Земљи (и у Врту Едемском као „земаљском Рају“!) одредио Творац.

Та друга представа, други мит, није Свето предање, него управо основа Прагреха човековог, јер је то, с једне стране, човекова представа изведена из знања о Земљи (о Добру и Злу), те је то — не представа о Богу, него — слика човековог искуства и знања, слика о самом човеку без Бога! То је човек који није богоподобан, него “од Земље”, а већ у зачетку онај човеков „монотеизам“ без Христа и Духа Светог! То је корен метафизичког обоготворења (идолизације) људског знања! Ту је и почетак мита о земаљском Рају, о Небу на Земљи, о Небу из људског знања о Земљи. Ту је и онај мит „о јабуци“ и мит о „греху жене“ за коју је божанство земаљско, тј. Змија, симболични лик Владара Овог света, тј. Сатане. Ово друго (у „Постању“2 ,5-25) грешно предање је у Постању побожно и покајнички изнето! као „документ“ о томе да је такву представу о Богу, о стварању, о човеку, о Рају (земаљском!) створио сам грешни човек!

А за човека који је у Књигу Постања урезао овај други мит наш Игуман Стефан каже (у „Горском вијенцу“, 2329-2332): Па ипак, мада човек не зна шта је, мора да буде то што не зна шта је! баш то! зна само то да за њега

није Земља, јер га Земља вара: све што зна о Земљи и земаљском није о човеку, те ће се преварити ако ишта из искуства о Земљи закључи о човеку који је — бачен на Земљу! а

није од Земље ни за Земљу, за земаљски свет (о томе у Посвети Луче микрокозма, већ у првих 30 стихова! „Бачен“! баш тако!). И знање — које је могуће само о Земљи и о ономе што је у човека земаљско, телесно, показивањем доказиво, саопштиво и мишљењу доступно! — и то знање је превара кад је у питању духовна тајна човекова, сам његов смисао! Дакле, и овај други, грешни човеков мит о стварању човека, о знању и о Творцу

урезао је у Књигу Постања пророк покајник, сличан Игуману Стефану, урезао га је као своју (богоугодну) представу о Греху који је Прагрех: основа и корен свих грехова човекових .А у чему је Грех приказан у другом предању,то ће бити јасно тек кад схватимо светост првог предања

Прво предање (први мит) је светиња, јер је то мит о томе: шта је човек — то се не зна! јер се не зна ко је и шта је Бог, Бог непознати, тако да се — без Бога, без личности Богочовека, не може знати ни шта је човек, личност човека! то је тајна (у Посвети Луче микрокозма то је човјеку тајна највиша!, управо зато што је човек Богом изабрано створење, а само Бог зна за шта изабрано!),

да су и мушко и женско створени по обличју Божијем,

да ни једно ни друго нису створени од земље (него „из Ништа“, од светлости, иначе — не би и једно и друго били по обличју Божијем),

да према томе не стоји ни оно што се над земним остацима умрлог човека говори (чак молитвено) како је „од земље настао, те се (са смрћу) и враћа у земљу“. Кад би било тако, онда не би било ни Васкресења (кроз Сина Божијег, како је и настало све што је кроз Сина настало), ни приказа Васкресења као Силаска у Ад (чиме је Син Божији оповргао човеков грешни мит о земном пореклу и земној суштини човека!). Јер кад човек умре, он не прелази у неки (пагански) загробни живот, него у Христову (Сина Божијег) ИДЕЈУ-ЛИК тога човека, те тако бива и сврстан одмах или на Лиеву или на Десну страну Христовог, да тако кажемо, „Памћења“(Памјати):

или међу проклете, у Ништавило (јер Христос, сам је рекао, неће да га зна!), или међу Христове (као Десни Разбојник), који одмах са Христом улази у Царство Небеско, као Идеја-Лик-Луча (еванђеоско „то фос“ на грчком) и, са Другим Доласком, васкрснути исто онако како се отеловио и учовечио Логос-Светлост-Луча-Идеја-Син Божији. Јер Логос је (Јован 1,1-7) Светлост Творачка, те је и сам Христос отеловљена Светлост-Лик-Идеја-Логос у којем је савршена Хармонија Тројице!

Тим првим, светим предањем о стварању човека, Бог Творац је благословио и њихову телесну полну разлику. А тим благословом је ту полну разлику обожио на тај начин што је одредио и смисао те полне разлике: у рађању и благословеном множењу,

(што ће и Владика наших песника, Његош, прославити у Шестом певању Луче микрокозма, ЛМ,VI,81-90),

тако да смисао (оно што чини суштину тј. боголикост и светлост човека, смисао) човека није секс, него стварање, скривени смисао рађања! да славимо битије (и своју створену људску природу), украшавајући природу анђеоским ликовима деце коју нам — самим тим благословом полне разлике! — даје Бог! (И Христос каже: „дјецу к Мени!“ Јер исконски лик човеков је чедност! А тај лик се не унаказује улогом полне разлике и плођења, него тек представом коју ће (после рођења и чедности детињства!) човек моћи — гордошћу свог знања и мишљења! — да стекне о Богу, стварању, човеку мушком и женском.

Али рођење и оплодња остају тајна (као и смрт), баш по томе што су подједнако боголики, по Божијем обличју створени, и женско и мушко људско биће. Иначе не би била могућа појава Богородице (најузвишенијег људског бића у историји човечанства), а онда ни Христа, Богочовека!

И још један, трећи момент у стварању човека (пара људских бића, тј. са дететом, људског тројства): „Човјек воље остаје свободне — ка` сви други бесмртни духови“, па према томе, и одговоран за природу и жива бића која су му дата да им буде господар!

Друго предање је људска представа о стварању природе и људског бића, а заправо предање о — свесној или несвесној (спонтаној, „нагонској“, природној ) — појави Прагреха, тј. прекида Цркве, човекове и заједнице не само са Творцем, него и међусобне духовне (једине људске) заједнице, агапи-заједнице међу људима. То је предање о настанку менталитета снажног и (самом човеку несавладивог) индивидуализма! о човеку који је — сав од Земље, Земљи одан и предан (као у Хеледерлиновом Емпедоклу!) — лишен духовности, усмерен ка животу без Неба, без трансценденције! Како?

Адам је створен сам, усамљен, без жене, животног друга! Бог се ту не разликује од Ероса или сличног паганског божанства које ће се, додуше, сажалити на Адама, те му од његовог ребра створити „женку“: она је просто његов орган, као и његово ребро! Представа која, уосталом, и јест магијска, а не надприродна, мистеријска, духовна, религиозна у правом смислу! Он ће њу и употребљавати као свој орган задовољења, јер она, као у осталом ни он, није обличје Божије! већ орган Адама, Земљанина, лишеног духа, предодређеног да изгуби и земаљски рај! Настаје троструки (тројствени!) Грех-Прагрех: човековог индивидуализма (гордости) у тумачењу стварања човека, с тим у вези и тумачење односа мушкарца ка жени и тумачење људске заједнице.

Тако ће овим предањем о стварању пара двају људских бића бити јасно зашто жена током читавог Старог завета има тако понижавајућу улогу, потпуно супротну улози и достојанству које има у првом, Светом предању о стварању бића човека! Праотац старозаветног народа, Јаков Израиљ има четири жене и дванаест синова, отаца дванаест племена, изродио је са четири жене (две су робиње а две су уз то обожавале идоле и криле их кад су, отете, бежале од оца, Јаковљевог таста, јер су им идоли требали као „заштита“ од оца Лавана који је без тих идола немоћан). А и сам Јаков је „Израиљ“, тј. онај који се, у својој гордости, хрвао и са самим Богом! телесни део њега! као у магији.

Шта је све  — о човеку Земљанину, Адаму, и о Богу — садржано и речено у овом другом (магијском и паганском, а не религијском светом) предању?

прво, да је човеков завичај Земља, а не Небо, јер је створен од земље (у другом стварању, које се, по завршетку првог, у Постање 2,3-4, дешава тек од Постање 2,7)

друго, да је и сва човекова будућност и рај — на Земљи, условљен стањем на Земљи, дакле световношћу, телом и задовољењем телесних потреба. Није чудо да се у томе другом елементу Старог завета уопште не помиње ни загробни живот, ни бесмртна душа.

Рај је, дакле, на Земљи, земаљски и зове се Едемски, па је отуд логично оно што Расл каже о Августину и о Марксу: да су и „Божија држава“(civitas) и комунизам старозаветни, те да пролетаријат (Марксов) у свему подсећа на старозаветни „Изабрани народ“, а Апсолут (метафизички и Хегелов) потпуно на старозаветног Бога ( наравно, „Бога“из ове друге, грешне слике стварања света и човека!) А тај Рај је управо Месопотамија (Вавилон, Асирија, оно што је за Египат био Нил).

Треће, уместо благодатног божанског обличја заједнице мушког и женског људског бића са Богом, уместо блаженства-агапије, Адаму, још je само упућена претња: сила закона, са предвиђеном казном ако забрану прекрши! Бог, дакле, није Творац изнад света, своје творевине (препуштене човеку слободном), него је газда света: типично магијски монотеизам, тј. дуализам Добра и Зла као двеју сила или двају лица истог „Бога“

Четврто, човек је створен у својој усамљености бића: телесан, од Земље и сам, истоветан као биће сам са собом. Он влада светом као оствареним појмовима који су имена свега постојећег. Чиста метафизика!

Пето, жена није настала као биће (самоистоветно), него је орган Адамов, којим Адам располаже, употребљавајући га као и своју руку или ма који свој уд. Ева је „кост од његове кости, тело од његовог тела… и има да буде једно тело с њим! Па ако хоће да се ослободи и буде биће за себе, мора да се ослони на божанство Земље. А то је лукава Змија, од које жена стиче и своје лукавство. А Адам оправдање да на њу пребаци сваку кривицу и за свој сопствени грех! Страхота историје човечанства почиње том другом представом човека о себи и божанству. Та ДРУГА представа је ИНДИВИДУАЛИЗАМ КАО ПРИРОДА ИЗВОРНО (прагрешно) ГРЕШНОГ тј. недуховног и агресивног човека којем је и сам Бог средство његове агресивност ( у верском или крсташком рату или у џихаду)

Из тога индивидуализма настаје магија („природна религија“, из саме индивидуалистчке природе грешног човека) уместо мистерије ( религије Откровења), тако да спасење може да се човеку укаже само његовим преображењем!

Жарко Видовић, АДАМ И ЕВА (одломак из рукописа)

Приредио: Александар Мирковић

Иван Буњин, ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Христос воскресе! Опет зором 
Дуге ноћи румèни сан, 
Опет се пали над земљом свом 
За живот нови — нови дан.

Још се тамне борова стабла, 
Још у сивој сени дишу,
Та језерца, ко огледала, 
Ноћном свежином миришу.

И још над модрим долинама 
Плива магла… А гле горе:
Већ су на леденим горама 
Огњене луче зоре! 

Док у висинама блистају
Недостижне као машта,
Гласови земаљски нестају
И свêта лепота чиста…

И хитро се приближавају
Иза румених врхова,
Беласају, распламсавају
У дубинама дубрава;

У лепоти оне устаће
Да са небеса проносе:
Гле, обећани дан дође —
Бог ваистину воскресе!
(1896)

Иван Буњин
Препевао: Александар Мирковић

о. Тадеј Витовнички, НЕКА СРЦЕ, УМ И ВОЉА ПОСТАНУ — ЈЕДНО

Нема никаквог спавања до Страшног Суда, као што уче неки секташи. Како дух може спавати? Он је непрестано будан и активан. Наше тело није у стању да прати дух у овој активности, отуда долази, сан, за време кога се тело на известан начин одваја од духа и препушта одмору и опорављању. За то време дух је у свом свету. Он може тако доћи у додир са умрлим духовима или духовним световима уопште. Ретко се деси да се човек ујутру нечега сети. Има, наравно, и обичних снова које производи ткање душе. Оно чиме се душа у будном стању највише бави, то се и ноћу, као на филму, одвија. 

Тешко је Богу да нам се јави када је човек као разбијено огледало у коме се и духовне поруке различито и увек фрагментарно преламају. Сваки прими онолико колико може и онако каво му је разбијено огледало са којима већ долази на свет. Христос је дошао на Земљу да би наше огледало опет постало цело и тако целовито примало Бога. Наравно, да многи не могу да појме Бога, нити да Га потпуно у себе приме. Наше тело овакво какво је сада, није у стању да издржи Светлост. То је могући разлог зашто су се Светитељи који су се целог живота борили са искушењима и изборили, добивши просветљење, доста брзо после тога просветљавања, селили у други свет. Велика је њихова радост тамо, јер саосећају и у љубави кличу са осталим сличним душама које славе Бога, а при свему томе задржавају своју личност, никако не на себичан начин, како је још увек одржавају на Земљи чак и духовни људи. Ум, воља и срце постали су у просветљених људи — једно: они су, иначе најчешће раздвојени у човеку, отуд и бројне невоље човекове у животу. Код великих духовника није то више само спољашња светлост која им се Благодаћу повремено указује, већ она много дубља и трајнија, унутарња светлост, која се од срца пење и испуњава целог човека. Ова светлост је Љубав и само Љубављу је човек најближи Богу Који је сушта Љубав. Човеково усавршавање и приближавање Богу вечито је, јер је Бог не само несазнајан и непојмљив, него и недокучив. У љубави, међутим, ми смо најближи и најсигурније са Богом. Додир са Духом је муњевит, наш појам времена нема никаквог значаја у духовним хијерархијама. А ове хирјерархије постоје: у Јеванђељу је речено: „Много је станова у кући Оца Мога„. Према степену духовног постигнућа овде, добијамо после смрти одговарајући стан и сродне душе са којима тамо даље живимо. Није свеједно шта је ко желео и за шта се борио на Земљи. Духован човек борио се за духовно, за излаз у небо, телесан човек борио се за земљско. Изгледа у први мах да је мала разлика између некога ко је веровао у идеју правде овде на земљи, за њу се борио, за ову идеју положи чак живот, и некога ко је веровао у небеску Идеју и небеску Правду која се никад не остваруЈе овде на земљи. Разлика је, ипак, велика, па зато и поред пиривидне вере, поштења и жртве некога ко тражи правду на земљи, он и после смрти продужава да жели погрешно, и наћи ће се у погрешном друштву. Сродне душе се тражи и овде и тамо. Када нађете неку сродну духовну душу овде, останите са њоме, јер је велика радост дружити се са истомишљеницима. 

Већина у манастиру задржава своје навике, егоистичке циљеве и жеље. Отуд су многи Светитељи одлазили из манастира и повлачили се и у усамљеност испосница… Да ли је то било погрешно? Ово су хтели да сазнају и сами духовници и добили су из духовног света одоговор да су оба пута исправна — када је дух Љубави присутан. 

***

Христове речи: „Много је станова у кући Оца Могазначе да постоје бића у универзуму различитот ступња духовне зрелости. Не треба мислити да нека од ових бића нису у стању да се материјализују и да нам се као таква појављују и уче нас духовним истинама. Наравно да постоје и демонска бића на различитом стуњу зла. Човек као слободно биће бира и одлучује. Оно што он мисли и како мисли, изазива треперење у васиони, он привлачи или одбија невидљива бића начином и јачином својих мисли. Космос је огромна централа мисли. Морамо бити испуњени добрим мислима да не бисмо дали место рђавим. Демонска бића, после Христа, не могу да наносе зла Небу, остала им је само земља и човек. На човека она делују не само директно, већ и индиректно, некад преко умрлог који се показао спремним да послужи као нека врста канала демонског деловања на неког живог човека. Таквих примера сам имао у монашкој пракси. 

Старац Тадеј Витановачки, МИР И РАДОСТ У ДУХУ СВЕТОМ, (одломак, стр. 270-271), Православна мисионарска школа при храму Александра Невског, Београд, 2011.

св. Николај Српски, МОЛИТВА ЗА БЕЗБОЖНИКЕ

Сва бића, Боже, сведоче о Твом бићу,
јасније него сат о сајџији, и град о градиоцима,
и песма о певачу, и реч о језику и разуму.
Јаснији си од сунца, свесилни Боже наш,
ипак безбожници не знају за Тебе; и још црње:
безбожници у злоби срца свог неће да знају за Тебе.
Загњурују главе своје у земљу, као ној у песак
и вичу: не видимо Га, не знамо Га, нема Га!
Ја им зборим речима о Теби, који си саздао реч
и устројио говор, они се смеју. Ја им чиним милост
у име Твоје, оне се срде. Ја им понављам речи
пророка Твојега: чиним милост у име Твоје, они се срде.
Ја им понављам речи пророка Твога:
в о п о з н а ј е   г о с п о д а р а  с в о ј е г а (Исаија 1,3),
како ви људи да не познајете Господа?
А они одговарају: Нема Господа!

Одсекла се река од извора — пресушиће.
Пресушило је срце у безбожника — пресушиће им
сасвим и разум.
Полудеће, као што су сви безбожници полудели.
Страх ме обузима, да поред мене живог,
суседи моји не потону у ад.

О Изворе живота, кажи ми, кажи слуги Твоме:
како толика смрт може савити гнездо у живој
души човековој?

О вечно Сунце правде и истине, како толики мрак
може пасти на разум човечји, да не може да прочита
и разуме почетно и завршно слово свих бића у свету?
Није ли, Господе, овако: грех за грехом као конац,
док се није изаткала дебела завеса,
која од Тебе сакрива и покрива?

Но не допусти, Господе, да цар таме савлада
до краја створења Твоја! Тресни силом Твојом
и блесни зракама Твојим, да би се пробудили
успавани и адом опијени! Учини оно што само
Ти знаш и можеш, да се покају суседи моји,
беднији и од свих створења Твојих.

Јер ће лепи бити суседи моји кад се покају
и Тебе познаду, по молитви слуге Твога
светог Мојсеја Мурина. Као блудни синови
кад се из друштва свиња поврате у друштво анђела.

О како ће звучнија и стројнија бити песма
Твојој слави и величини кад је сви покајани
синови Твоји запевају заједно са вернима
и заједно са војскама анђелским на небу,
које дан и ноће славе и величају
Оца и Сина и Светога Духа,
Бога једнога, живога.
Амин.

Св. Николај Српски, САБРАНА ДЕЛА, књига III, стр. 432, Православна црквена општина, Линц, 2001.

Приредио: Александар Мирковић

Жарко Видовић, ДОН КИХОТ

… У трагедији се, дакле, ради о Злу. И то о Злу у свету. О ономе Злу од којег човек жели да се спаси кад се предаје утопијским сновима или кад, у филозофији историје и у неккавој „историјској“ (а не исконској) суштини, тражи некакву „објективну“ природу Зла, изван самог човека.

Но кад би зло заиста било „објективно“, онда човек, као жртва таквог Зла, не би био трагичан.

Зло, међутим, мора бити схваћено трагедијски: за настанак и појављивање Зла у свету крив је човек, и то као личност, а не као пуки „припадник рода“ (јер у овом, родновном или биолошком гледању не би био крив човек лично, него би био крив само зато што је жив).

Зло је човекова трагична кривица, а спасење од Зла је могуће само ако човек преузме на себе ту кривцу. Сапсење је могуће само као испаштање трагичне кривице.

И не само то: човеку није могуће ни да буде личност ако не жели да не себе преузме и кривицу као личну, па макар то била кривица и сваког другог појединачно (па тако и кривица свих људи, људског рода).

У томе је суштина трагедијског тумачења човека, природе, света, историје, друштва, заједнице…

Уместо да трагедију тумачимо философски или „историјски“, треба и философију и историју тумачити трагедијски. Тако се коначно долази и до схватања суштине трагедије: никако философским путем ка трегедији, него, обратно, трагедијским освешћењем (освешћењем трагедијског искуства човека) ка тумачењу иначе нерешивих философских дилема и историје.

Трагедија је, дакле, збивање исконске суштине човека. То збивање је кретање од осећања лишености (од страсти у којој човек постаје свестан лишености духа) ка осећању пуноће. Осећање лишености је стање човековог Пада (Греха, Отуђености), стање које не настаје неким „објективним“ (од човека независним) збивањем које је захватило човека као жртву, него стање у које човек запада исконски, тј. кретањем саме своје суштине, кретањем које је својствено исконски самој суштини човека. Осећање лишености, као Пад, настаје кривицом човека који је пао. Он је крив што је пао! Сам је крив!

Да би се човек — у исконском збивању његове суштине — уздигао од прве (најниже своје) хипостасе ка трећој (највишој), почев од уздизања из прве (бесловесне, несвесне) у другу (у свест, у осећање које човека чини свесним лишености духа), потребно је, дакле, да пре свега постане свестан значаја своје сопствене личности као кривице своје сопствене, јер човек се уздиже из хипостасе или Пада за који је крив сам он.

Тако, човеково уздизање — или исконско кретање његове суштине — бива могуће искључиво као трагедија: као испаштање трагичне кривице! Да би био личност, човек мора да буде трагична личност која испашта трагичну кривицу.

То је исконско збивање. А позориште нам омогућава да се поистоветимо с трагичним глумцем на исти начин како се он поистовећује са исконском трагичном личношћу, рецимо Едипа или Прометеја, или Антигоне итд. Тако нам позориште омогућава да — и без оног збивања у којем је трагични јунак патио постанемо свесни трагичног у нашој сопственој личности. Подсећам на, већ изнесено, литургијско тумачење „трију јединства“. Тако песник освешћује заједницу свог језика и свог националног позоришта или Црква освешћује припаднике литургијске заједнице.

Трагични јунак не испашта неку правну (законски дефинисану) кривицу,па чак ни неку моралну кривицу (оглушивања о највишу вредност или идеал заједнице, уколико ова постоји). Трагична кривица се од правне и моралне разликује исконски: самом исконском природом човековом је та кривица проузрокована и настала, јер човек ту кривицу носи само зато што је у стању да се поистовети са оним ко он (или шта он) лично није. 

А то поистовећење је својствено самој исконској природи човековој, његовој суштини. Сам дух човеков, највиша хипостаса, није ништа друго до моћ таквог поистовећења. Само у томе поистовећењу човек је у стању да понесе кривицу друго, да се поистовети с кривцем.

Дон Кихот је кренуо у свет да сузбије Зло у свету: тако га приказује Сервантес, а тако Дон Кихота (и Сервантеса) схвата и тумачи и Мигел де Унамуњо. Али, Дон Кихот је луд? Зар је он одговоран за то Зло које тишти и тлачи људе Шпаније и света? Да исправља Зло „позван је онај ко је то Зло изазвао? А Дон Кихот треба да седи мирно код куће и да себи самом не придаје толико значаја — као да је, тобоже, крив за Зло он сам, па и позван он сам да то Зло исправи!“

Но, Дон Кихот није луд. Он је трагична личност. Његова свест је трагична. Он жели да исправи и сузбије Зло у свету управо зато што себе лично сматра одговорним за то Зло. А сматра се одговорним — не зато што је луд, како то мисле сви они којима је трагедијско осећање света и човека страно, него — зато што се, у тренутку кад се одлучивало да ће “ бити или не бити“ Зла у човековом свету, поистоветио са оним који је заиста изазвао појаву Зла у човековм свету!

А поистоветио се оном силом своје тро-хипостасне суштине коју (силу) називамо духом, највишом хипостасом човека. То је човекова сила поистовећења. Онима који нису заборавили платонски језик (трагедијског искуства) — ово је јасно!

С ким се то Дон Кихот поистоветио? — Па, са Адамом самим, јер Адам је крив за појву зла у човековом свету.

А зашто је Адам крив? Зар није крив Сатана? Библија назива и оцем зла сматра Сатану, а не Адма!

Сасвим исто каже и Његош, у Лучи Микрокозма: 

„Ова горда и пакосна душа (душа Сатане, Ж.В.)
Зла је име у себе зачела
И развила знаме страданија… (заставу, знамен Ж.В.)
(ЛМ, III, 231-233)

па се тако говори о Сатани, у стиховима 221-300, у певању трећем, као и у Библији.

Крив је, дакле, Сатана, јер Зло је зачео он, а не Адам.

У чему је кривица Сатане?У томе што је горд, па у тој својој гордости не жели да се поистовећује ни са ким, ни са Самим Богом, јер себе сматра вреднијим од свега, заљубљен је у себе, није занет ни са ким и ни са чим сем собом самим. У томе погледу је прави антипод Хирсту. Он је Антихрист, јер Христос, Који је Бог, није занет Собом, него Својом творевином, па је спреман да Се поистовети са Адамом, са човеком, Својом творевином, чак са човеком који је Грехом изгубио своје достојанство!

А зашто је онда крив Адам?

Адам није горд. Он је спреман и способан да се поистовећује са неким ко он није или нечим што он није.

Поистовећење је љубав, „љуби ближњега свога као самог себе!“ — значи: поистовети се са њим!

Али, у тој спремности и способности, која је сам дух, Адам не бира, него се поистоветио и са самим Сатаном!

То, додуше, није учинио из Зла, тј. из гордости која ни са ким неће да се поистовећује, него из наивне радозналости, да провери зашто му Бог забрањује плода са Дрвета спознаје Добра и Зла, као вере у два божанстваДух је и наивност, јер зна само шта је дух, а не и шта је тело!

То поистовећење Адам је доживео причестивши се Сатаном, тј. плодом који је Сатана дао човеку као своје тело и своју крв!

Овде подсећамо на источне „мистерије“ тј. на магију у којој човек тежи да заборави своју личност, као у наркози, и да се на тај начин потчини Сатани чија гордост тражи да он, Сатана, буде све у свему, а да људи буду његови органи!

Дакле, Адам је крив својим поистовећењем са Сатаном. Како је ипак „цар света“, „цар Земље“ („И цар Земље, иако у ропству“, ЛМ, VI, 90) , — то је човек — самим постовећењем (причешћивањем) са Сатаном — изазвао појаву Зла у човековом свету.

Па кад се Дон Кихот понаша као да је за Зло у свету крив он сам и, свестан те кривце, чини све да Зло сузбије, онда он није луд, него се —  а можда је лудост баш у томе?! — поистовећује са Адамом, примајући на се његову кривцу као своју. Толико воли човека и цени прародитеља, да је спреман да плати све његове дугове и да му врати све што је прокоцкако! да му врати и част! јер част прародитеља је и част његова, Дон Кихота! Он, додуше, не зна да се заправо поистовећује са Адамом, али се поистовећује управо зато што — не Сатану, него себе лично — себе сматра одговорним за Зло у свету. Управо зато и сматра себе лично позваним да Зло сузбије! У томе је хришћанство његовог витештва. У томе је он miles christianus — хришћански витез, трагични витез. У томе је и — његова лудост! И његова трагична величина пред којом наше дивљење бризне у плач, у сузе покајања, саучешћа и Пирчешћа!

 Жарко Видовић, „…И ВЕРА ЈЕ УМЕТНОСТ…“ (одломак, „Трагедија и Литургија“ стр. 226-230), Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 2008

Марина Цветајева, СА ВРБОМ ВУНЕНОБЕЛОМ

Са врбом вуненобелом –
Вуненобела и сама –
Мерим врсте Господње
По господским кућама.

Врбице! Небожитељу!
– Чекај! – Хајдемо небесима!
Положите ме и у земљу
С врбицом на грудима.

Цвети, 1918.

Марина Цветајева

Препевао: Александар Мирковић

Владимир Соловјов, ПОРТРЕТ АНТИХРИСТОВ

/…/ Живео је у то време међу малобројним верујућим спиритуалистима један изузетан човек — многи су га називали натчовеком — који је био ипак далек како од детињег срца тако и од детињег ума. Још је био млад, али захваљујући својој генијалности он је негде око своје тридесете године постао познат и славан као велики  мислилац, писац и друштвени радник. Осећајући у самоме себи велику снагу духа, увек је био убеђени спиритуалист, а јасни ум увек му је указивао на истинитост онога у шта треба да верује. Веровао је у добро, у Бога и у Месију. У то је веровао, али волео је једино самог себе. Веровао је у Бога, али у дубини душе он је некако несвесно и нехотице давао првенство себи. Веровао је у Добро, али свевидеће око Вечности знало је да ће овај човек подлећи злој сили ако га она само на одговарајући начин поткупи — не обманом осећања и ниских страсти, и чак не високим мамцем власти, већ једино путем безгрничног самољубља. Уосталом, то самољубље није било неки несвесни инстинкт или безумни прохтев. Сем изузетне генијалности, лепоте и племенитости, највиша испољавања уздржаности, несебичности и дејственог човекољубља чинило се да су довољно оправдавали огромно самољубље великог спиритуалисте, аскете и филантропа. И зар га је могуће оптуживати за то што је он, тако штедро обдарен од Бога, видео у тим милостима нарочите ознаке изузетне наклоности која се на њега слива одозго, и што је себе почео сматрати другим после Бога; јединим, на свој начин, сином божјим. Речју, сматрао се оним што је у ствари био Христос. Али то осећање свога највишег достојанства није се у њему одредило као морална обавеза према Богу и свету, него као право преимућство испред других, и пре свега испред Христа. У почетку он није осећао непријатељство према Исусу. Признавао је његов месијански значај и достојанство, али је искрено у њему видео само свога највећег претходникаХристов морални подвиг и његова апсолутна изузетност били су несхватљиви за тај ум помрачен  самољубљем. Расуђивао је овако: „Христос је дошао пре мене; ја се појављујем као други; али оно што у временском систему долази касније, у суштини је савршеније. Долазим као последњи, при карају историје, баш зато што сам савршени, коначни спаситељ. Онај Христос је мој претеча. Његов задатак био је да најави и припреми мој долазак.Мислећи тако, велики човек двадест првог века примениће на себе све што је у јеванђељу речено о другом доласку, објашњавајући тај долазак не као враћање оног истог Христа, него као замењивање раног Христа — последњим, то јест њим самим. 

На том стадијуму човек сутрашњице још није превише оригиналан. На сличан начин је, знамо, видео Христа и себе Мухамед, поштен човек, кога је немогуће осумњичити за лоше намере. 

Али самољубиво уздижући себе изнад Христа, овај човек ће се правдати оваквим расуђивањем: „Христос је, проповедајући и својим личним животом потврђујући морално добро, био поправљач човечанства, а ја сам позван да будем доброчинитељ тога делимично поправљеног, делимично непоправљивог човечанства. Ја ћу свим људима дати све што им треба. Христос, као моралист, делио је људе по добру и злу, ја ћу их ујединити благодатима која су једнако потребна и добрима и лошима. Ја ћу бити прави представник онога Бога који узноси своје сунце изнад добрих и злих, који даје кишу праведнима и неправеднима. Христос је донео мач, ја ћу донети мир. Он је земљи претио страшним последњим судом. Али последњи судија ћу бити ја, и мој суд неће бити само суд правде, него и суд милости. Правда ће бити и у моме суду, али не правда која награђује, него правда која дели. Ја ћу све разлучити и свакоме ћу дати оно што му је потребно. 

И ево, у томе дивном расположењу он чека на неки јасан позив од Бога, који ће му поверити задатак новог спасења човечанства, чека неку јавну и задивљујућу потврду да је он старији син, вољени првенац Божји. Чека и храни своју самоћу свешћу о својим надљудским врлинама и даровима — јер он је, како рекосмо, човек беспрекорно моралан и необично генијалан. 

Чека охоли праведник највише одобрење да почне своје спасавање човечанства — чека и не може да га дочека. Прошло му је већ тридесет година, пролазе му још три године. И ево, јавља се у његовом уму мисао која га до сржи у костима прожима врелом дрхтавицом: „А ако?… Шта ако Галилејац… нисам ја, неог онај?… Шта ако он није мој претеча, него је прави први и поседњи? Али тада он треба да је жив… Па где је?… Шта ако ми дође… сада овамо… Шта да му кажем? Јер ја ћу морати да се поклоним пред њим, као последњи глупи хришћанин, бићу приморан да као некакав руски мужик бесмсислено мрмљам: Гсоподе Исусе Христе, помилуј ме грешнога — или да као пољска баба легнем пред њим као крст? Ја, светли геније, натчовек? Не, никад!“ И уместо пређашњег разумно-хладног поштовања према Богу и Христу рађа се и расте у његовом срцу најпре некакав ужас, а затим ватрена завист, која му притискује и угњетава читаво биће, и најзад бесна мржња која овладава читавим његовим умом. „Ја, ја, а не он! Њега нема међу живима, нема га и неће га бити. Није он васкрснуо, није васкрснуо, није васкрснуо! Иструнуо је, иструнуо је у гробу, иструнуо као последња…“ И с пеном на устима и у грозничавим скоковима он истрчава из куће, из врта, и у глухој, тамној ноћи трчи по стеновитој стази… Бес му се стишао, а на његово место дошло је очајање, сухо и тешко као ове стене, мрачно као ова ноћ. Зауставио се над стрмом провалијом и чуо далеко доле нејасан жубор потока што тече преко камења. Неодољива туга стезала му је срце. Одједном се нешто у њему покрену. „А када бих га позвао и упитао шта да чиним?“ И у мраку угледа благу и тужну слику. „Он ме сажаљева… Не, никад! Није васкрснуо, није васкрснуо!“ И баци се с обронка понора. Али нешто гипко као водени стуб задржа га у ваздуху, он осети потрес као од електричног удара, и нека сила га одбаци натраг. За трен је изгубио свест, и пробудио се клечећи на коленима, неколико корака од понора. Пред њим се оцртавала нека појава која као да је светлела нејасном фосфорном светлошћу, а из ње су му два ока болним сјајем продирала у душу… 

Види он та два продорна ока и чује, да ли унутар себе или изван себе, неки чудан глас, потмуо, као да је пригушен, и, истовремено, јасан, металног призвука и потпуно бездушан, као да долази из фонографа: „Сине мој вољени сва моја наклоност је — за тебе. Зашто ме ниси позвао? Зашто си поштовао онога глупака и његова оца? Ја сам бог и отац твој! А онај нишчи, распети — мени и теби је туђ. Ја немам другог сина сем тебе. Ти си ми једини, јединородни, једнак са мном. Ја те волим и ништа не тражим од тебе. Ти си и тако диван, велики, моћан. Чини свој посао у име своје,не моје. Ја не осећам завист према теби. Ја те волим.  Од тебе ми ништа не треба. Онај кога си сматрао Богом, тражио је од свога сина послушност, и то послушност безграничну — до смрти на крсту — и није му помогао на крсту. Ја ништа од тебе не тражим, и помоћи ћу ти. Ради тебе самога, ради твога личног достојанства и савршености и ради моје чисте несебичне љубави према теби — помоћи ћу ти. Прими дух мој. Као што се раније мој дух родио у лепоти, тако те сада он рађа у сили.“ И при тим речима непознатога, натчовекова уста се нехотице отворише, два продорна ока се сасвим примакоше његовом лицу, и он осети како оштра ледена струја уђе у њега и испуни му сво биће, и уједно с тим он осети невиђену снагу, бодрост, лакоћу и одушевљење. И у истоме трену светлећи лик и два ока одједном ишчезнуше, нешто подиже натчовека изнад земље и у трену га спусти у његов врт, испред кућних врата. 

Владими Соловјов, КРАТКА ПОВЕСТ О АНТИХРИСТУ, (стр. 12-17) Бримо, Београд, 2002.

Превео: Петар Вујичић

Жарко Видовић, ПЛАНЕТАРНИ СИСТЕМ ЛАПОТА

105-106 … Самоубиства усамљених стараца – то је одсуство заједнице у цивилизацијама које су лишене своје изворне (градитељске, домостројне) културе. (Православље = домострој = икономија = грађење за једнице, Цркве … Тако пише владика Атанасије.)

Култура је градитељ дома (заједнице). Градитељ је личност, јер култура је личност, док је цивилизација само комплекс установа, форми друштвених односа, који су стабилни кад се устале као инерција навике (навика), несвесног знања тела.

У Новом светском поретку „нема више лапота“, јер се лапот проширио на читаву планету: као систем санкција против сваке нације која хоће да државом (државно) потврди своју сувереност. Лицемери врше префињен лапот: према колегама, пензионерима, технолошком вишку запослених; врше га понашањем, увредама; али га врше зато што ни за њих нема будућности, него им је све сада!

106-112 … О планетарном систему лапота …

Лапот је већ у осамљивању човека – пакао усамљености на коју човека осуди околина, али и у усамљености на коју човек сам себе осуђује: својом таштином. Пакао!

108 … Савршен злочин врши и може да врши само „савршен човек“, тј. савршен философски појам човека, човек као јединка врсте, као индивидуа; онај ко се савршено „прилагоди“ друштву!

За смрт – смрт душе, једину праву смрт – увек је криво и друштво које није заједница (духовна). То је Прагрех, као узрок смрти (смрти душе) –убијањем осећања, кидањем везе са Живим Богом, са Богом живих (осећајних) душа …

Душеван човек – који има осећање и саосећање, поистовећење: јер суштина човека је осећање, а не „појмовна целина из које се онда логички изводи појам човека.
Жарко Видовић, РОМАНИ ЂОРЂА ОЦИЋА (одломак)

***

Заједницу ствара и може да створи и одржава искључиво емоција: никакв разум, никакво искуство, никакви (реални, световни, тј. политички) интереси, ма како умни или разумни били, па према томе ни политика или економија. Али не страст, емоција „критичка“ према битију („критика свега постојећег“), него емоција литургијска: слављење битија и дивљење као „почетак мудрости“.
(Жарко Видовић, СУОЧЕЊЕ ПРАВОСЛАВЉА СА ЕВРОПОМ, (Савремена култура и црква, стр.  141-145),Светигора, Цетиње, 1997.)

***

ако заједница треба заиста да буде заједница, онда чланови заједнице треба да буду (и осећају се као) браћа и сестре;

— као браћа и сестре могу се чланови заједнице осећати само ако у духу имају лик човека (односно човека и жене) који су им заједнички преци;

— тај заједнички предак не може бити телесни (тип родитеља), него само духовни (тип старца, чувара предања о заједничком пореклу, тип оца или, што је исто, духовног оца; наиме, отац и родитељ нису исто).
(Жарко Видовић, АПОКАЛИПСА ВЛАДИКЕ ДАНИЛА, одломак)

Инокентиј Аненски, МИНУТА

Шарена се хаљина мрешка
И блиста прашина бела —
Ни речи не треба, ни смешка:
Остани каква си била;

Остани неухватна, сетна,
Блеђа од јутра јесени, 
Ко ива тужно свијена,
На мрежастом фону сени…

Минута — и ветар около
Лишћем ће шаре вајати,
Минута — и срце проснуло
Видеће, да то — ниси ти…

Остани, без речи, без смешка,
Остани, ко призрак знани,
Док шарена сена се мрешка,
Док светли се прах мекани…

(песма објаљена 1911. године)

Инокентиј Аненски

св. Јустин Ћелијски, НАША ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ЦРКВА

Од Канта па кроз Ничеа до у нас путује једна иста неман-жеља: скратити човека, сузити га, свести га на чула, на чулни интелект. Човек осамнаестог века је по преимућству човек разума; човек деветнаестог века је по преимућству човек чула; а човек двадесетог века је по преимућству човек једнога чула. Систематски је сужаван човек: чупане су из њега све мисли које премашају земљину сферу, прогањане су све жеље које прекорачавају међу између два света, исмевани су сви полети ка оностраним тајнама. Да би био савремен, човек је морао да се земљизира, морао је постати послушни роб теже земљине; небо над њим – не сме га привлачити својом тајанственом тежом. Постепено је копана раселина између човека и неба, и најзад је небо постало претеће чудовиште за човека, за нашег једночулног човека. И човек је постао пијавица земљина; и на наше очи та пијавица умире од пресићености крвљу земљином. Човек – изданак земље, која живи тиме што је сунце непрестано држи у свом огњеном загрљају, човек – постао је највећи непријатељ неба. И сав се зарио у земљу, зарио се свим умом, свим срцем, свим чулима, сав се оземљио и постао sensorium terrae. Ако има духа у њему, он је – гној земљин. Једночулни човек лучи мисао из тела, цеди је из те крваве иловаче, и његова је мисао висока колико и тело. Сто седамдесет сантиметара – то је просечна висина мисли код нашег савременог човека.

Има ли наш интелигент интелект, онда је то у већини случајева – чулни интелект, који чулима мисли и дела. Такав једночулни човек и јесте тип наше интелигенције. Веран – осамнаестом веку, веран – деветнаестом веку, веран – двадесетом веку. Но у Европи човек разума извршио је самоубиство у хуци Француске Револуције; човек чула извршио је самоубиство у ломњави Европског рата; човек једнога чула непрестано врши самоубиство и дању и ноћу. Но по неки се пробуди и узбунтује против тако карикатурно једностраног човека; доживи сву прошлост и будућност таквог човека, и позива ка пуном, ка потпунијем човеку, ка човеку ширем и дубљем и вишем, ка човеку мање смртном, а више бесмртном.

Како се осећа такав човек, када се пробуди из чула својих? То нам искрено и дирљиво казује г. Ст. Живадиновић у своме чланку: Наша данашња црква.[2] Иза тога чланка стоји душа која се пробудила за Вечност, мада је спавала у колевци од иловаче. Осетила је да релативне вредности којима Европа храни човека никад не засићују бездану глад душе човекове; бездану, – да, јер и та безданост глади показује да је човек душом бескрајан и бездан. Његова се мисао пробила кроз чауру тела и узлетела високо, високо до чежње за светлобелим православним Господом Христом. Хоће да прошири себе, да удуби, да се косне мистичних дубина живота и чудесних висина. Он то хоће да учини кроз нашу Цркву. И пише ту жељу своју.

Знате, ја се осећам као да сам на Страшном Суду. Врши се најсавеснија, подробна, атомска, електронска анализа сазнања и свега што је икада могло рећи: ја јесам. Савест ти гори у пожару, али не сагорева; а једно осећање пали ти душу и тело: најстрашнија зла су зла учињена у име Христа или под именом Христа. То је оно што је најстрашније сада, но то је оно што ће бити најстрашније и тада – на Страшном Суду. У та зла спада и наше зло, наше српско зло, зло у нашој Цркви и око наше Цркве. Јер ако ишта наше може пропутовати историју човечанства до њене крајне ивице, до њеног завршетка, ако ишта наше може досећи до Страшнога Суда – досећи ће наше зло. Ако се ишта наше види са високог неба, види се наше зло. Замислите, гледана са наше планете, из угла наше отаџбине, наша се Црква и не види; авај, не само не види, већ и не осећа да постоји. „Она, безмало, не постоји“, – то пише г. Живадиновић; то су почетне речи његове. Није ли то апокалиптички ужасно и страшно, апокалиптички одлучно и болно? – Не осуђујте га одмах; то говори човек који се осмелио да себе пренесе на ивицу времена, тамо где престаје време и настаје вечност загонетна и неиспитана, и да са те ивице погледа у себе и у свет око себе.

Погледао је, уздрхтао је од језе вечности, и вапајно зажелео Цркву, да њу осети, да се наслони на њене груди мајчинске, да одахне од бесплодне одисејаде кроз пустињу живота, и научи од ње – шта је то вечност, а шта време. И он говори… Његове речи повлаче ми сузе из срца у очи. Не говори ли то човек који се отрже да му мољци времена не изгризу срце, човек који се из кврга простора и времена отима ка вечности и вечном смислу живота? Што је написао, ући ће у Апокалипсис нашега доба; а можда ће то и сачињавати прву главу у нашем Апокалипсису на дан Страшнога Суда. Преведе ли се на језик Јовановог Апокалипсиса, његов чланак гласиће: А анђелу Српске цркве напиши: ти, безмало, и не постојиш, безмало, мртав си. Знам дела твоја, да имаш име да си жив, а мртав си (ср. Откр.3,1).

„Она, безмало, и не постоји“… Ужасније осуде нема, јер долази из срца које страда и пати волећи Цркву. А он то није писао као судија, најмање као страшни судија. Бол је био перо којим је писао свој чланак. А свака реч – сасирена кап крви из срца рањеног вечним проблемима живота. А када моје око сузом пита моје срце, оно вели: он личи на јадно младунче, које је рођено за Вечност, али га је мајка напустила пре но што су му паперја никла, а камо ли крила. И сав бескрилан, он чезне зе тајанственим Господом Христом, али нема ко да му крила узрасте, да га окрили за велики лет и полет ка вечном смислу живота, јер наша Црква „безмало, не постоји“.

Испод сваке речи по суза, испод сваке сузе по уздах, а испод свих суза и уздаха – лелек за Богом. Нама, званичним представницима Цркве, не личи ли његов чланак на Страшни Суд, онда смо ми толико умрли, толико безнадежно мртви, да нас никакво васкрсење не може разбудити из мртвих. Иза наше смрти – нема васкрсења; наше душе – лешеви наши, и сувише су мртве да би могле зажелети васкрсење.

Зар су у прашуму зарасли сви путеви између наше интелигенције и Цркве? Зар су све артерије покидане; зар ниједна од њих више не везује срце Цркве са срцем њиховим? Сваки нехат, сваки нерад, сваки испад, сваки грех званичних представника Цркве кида по артерију; а сви греси скупа – нису ли покидали све артерије? И они се осећају осамљени, напуштени у пожарној пустињи живота, и никаква артерија да им у спарушено срце спусти коју кап живих сокова Вечности. Изгрувани нерешљивим проблемима које нико не може решити без Христа, они жедно траже трајнији смисао животу, смисао непролазни, неуцрвљиви. И ако им Црква не покаже Христа, коме ћемо ићи ми, словенски очајници? Зар наш измучени словенски очајник, страсни боготражитељ – да остане без Бога, у беспутној прашуми европских противречности? И то нашом кривицом. Пријатељу, разбуди сва срца у себи, и реци: да, нашом кривицом. Јесмо ли ми помрачење Бога и Христа? Изгледа да јесмо. А зар не знате да за словенско очајање, када у боготражењу сиђе на последње дно, као што је у Достојевског и Николаја Велимировића, постоји само једна дилема: или – вера у чудесног, православног, неонакаженог Христа, или – самоубиство. Јер је Он – Бог сваке утехе, и зато – Бог словенских очајника. Само обесловењени Словени, оплићани рационализмом, механизирани механичком европском културом, као слепе ларве могу животарити у тескобној чаури тела свог.

Док наша интелигенција лута хранећи се отпатцима европске културе, док се у њено сасушено срце убризгава серум атеизма, индиферентизма, масонства, дотле ми, представници Цркве, прелазимо из дремежа у дремеж, из сна у сан, из наркозе у наркозу. Најамници се пријатеље с вуцима, јер им овце нису своје. И краду им душе, и краду им срца, а чиме ћемо откупити једну украдену душу, када вреди више него сва сазвежђа, више него сви светови горњи и доњи?

Индиферентизам који иде до окамењене неосетљивости за све што је надчулно, атеизам који иде до страсне вере у неверје, црквоборство које иде до дивљег Христоборства – пустоше душу наше интелигенције. Ко је томе посредно или непосредно највише крив? – На првом месту ми, званични представници Цркве. Нашу интелигенцију ствара наша школа. А крајеугаони камен данашње школе није ли атеизам? њен дух – није ли систематско ратовање против Цркве? У њој је наука о Богу сведена на минимум, да би се ваљда добило више времена за науку о бубашвабама и рододендронима, о крволочним Џингис-ханима и троглодитским подвизима. Систематски поступно, а понекад и анархистички безобзирно, потискује се из школе дух Христов. Закони о школи се стварају и усвајају, и озакоњују, а наш Архијерејски Сабор – да ли је постојао у то време? да ли га је заболела душа за судбину многих поколења која ће кроз атеистички настројену школу, и душу изгубити? да ли га је узмучила савест што ће на дан Суда дати одговор за сваку од тих душа, коју су могли спасти, а нису учинили што су могли учинити да је спасу? Зашто се двадесет и три митроносне главе (=Епископа) нису узбудиле и узбуниле, када се школски закон стварао, усвајао, озакоњавао? зашто се нису узбуниле до колективне оставке, до апела на народ? зашто нису, ако треба, и босоноги, и гоњени, светосавски смело пошли кроз народ да му објасне да им долази школа без Бога, људи без Бога, а то ће рећи: људи без душе? зашто нису апостолски озбиљно питали народ: пристаје ли на такву школу?Ја држим у одговору „за то“ скрива се неревност, нехат, индиферентизам. За павловску веру нема немогућег, јер све може у Христу Исусу Који јој моћи даје (ср. Флб. 3, 13); за јовановску љубав нема страха, јер савршена љубав изгони сваки страх, и страх од људи, и страх од демона (ср. 1 Јн.4,18).

Наша школа плански сужава човека, смањује га, снижава га, јер систематски изгони из њега све што је вечно, све што символизира бесконачност и бесмртност, све што носи у себи дубину и висину, и због тога је наш интелигент постао – човечуљак, хомункулус, крњ човек, непотпун и очајно неготов. Аргусовски се видовито стара да човека обзида оним што је времено и привремено, што је досежно за чула и овострано, а остало се прогони из човека до у недођин. Зато је наш интелигент постао времен и привремен; зато је кратких мисли, сушичавих осећања, анемичних жеља. Разлио је душу у плићаке, који не могу не постати бара. Обездушени школом, робови релативизма, када се пробуде за виши смисао живота, за Христа, где ће га наћи?

Ево човека који се пробудио из иловаче. И обратио се Цркви; и са болом исповеда да је после рата „у превирању и тражењу нових путева Црква наша изгубила компас“. – Да ли зато што је крманош ослепио, и лађари оглувели, и охромали, огубали? „Изгубила компас“, а небо живота над нама је помрачено, ломе се светови над нама и око нас, и распадају у хаос и вихор. Ко ће онда нашег човека, очајног и богочежњивог, водити ка пристаништу Вечности по валовитом мору овог живота? Окраћала је рука, згрчена је маловерјем рука, која треба да подигне човека да челом додирне небо и уснама целива звезданим прахом засуто крило Херувима.

Разиграла се у дивљу игру сва зла у свету, завитлала нашег човека у самоубиствену вртоглавицу, и никако да је се ослободи. Захваћени дивљом игром зла, многи су званични представници Цркве изгубили компас, и не знају куда иду; а њих жудно питају њихови верни: куда ћемо ићи? коме ћемо ићи? Они траже да се дохвате ма чега што би их спасло очајне усамљености. Усамљен је наш човек; наслоњен на нашу ружну звезду, а шупље као лобања небо зјапи над њим. Под таквим небом на оваквој звезди, Црква је наша изгубила компас. Зашто? Госп. Живадиновић одговара: „Велика противница спољашњих форми, скоро до убогости конзервативна, она никада није умела да нам наметне верске обавезе“.

Да, велика противница спољашњих форми, и то у лицу многих свештенослужитеља, јер велика противница унутрашњих норми, и то опет – у лицу многих свештенослужитеља. Опустошени унутрашње – како би могли бити неопустошени спољашње? Убоги вером, како могу бити богати у манифестовању вере? Како ће зрачити светлошћу, који сунце у себи нема? Како ће искрено, нефарисејски славити Бога спољашње човек, који Га не слави унутрашње, не слави душом својом? Убоги православним Христопознањем, неки се још хвастају тиме што су противници спољашњих форми, јер веле – Господ Христос није марио за то. Само ти неуки апологети своје опустошености заборављају да је Господа Христа ревност јела за дом Божји, те није допуштао да се суд пронесе кроз храм (Мк.11,16), да се не би кварило благољепије храма и молитве; и још заборављају оно што ни у сну не треба заборављати: да је Господ Христос избацио трговце из храма, јер су кварили лепоту храма и молитве. И још заборављају ти свештенослужитељи недељни прокимен, који сваке недеље певају – претпоставља се да сваке недеље служе: Господь воцарися вь лепоту облечеся (= Господ се зацари, у лепоту се обуче“ – Пс.92,1). А ми смо грубо и ружно свукли с Њега сву лепоту; нисмо ли тиме скинули с Њега тело Његово Богозрачно? Гледан кроз нас, Бог је наш – убог, осиромашили смо Га, оружњали смо Га, онаказили смо Га. А Невеста Његова Црква Његова, дивна и преукрашена, Невеста Цара Небеског, зар Она да не буде обучена у лепоту Његову раскошну и неисказану? Сетите се еванђелске приче да је са пира у Царству Небеском избачен онај са похабаним, подераним хаљинама душе. И још заборављају да је Господ мисли Своје обукао у звезде и дивна сазвежђа, у милионе сунаца и безброј Анђела и Арханђела; заборављају чудну чаробном лепотом својом апокалиптичку визију Цркве: Жена обучена у сунце, а месец под ногама њезиним. Где је храм вечне Лепоте, ако не у њој, ако не – Она сама? и храм вечног Добра? и храм вечне Истине?

Господ је узео тело човечије, учинио га најунутрашнијом садржином Божанства и кроза њ осветио и обожио материју, – а ко сте ви да Господа Христа поправљате? Сетите се одеће Његове чудотворне, јер који се ње дотицаху – оздрављаху, јер и кроз њу зрачи Његова богочовечанска сила (Лк.8,44-48). Зар има веће лепоте за тело човечије од Христа у њему? Бог је ушао у тело, зар није ушла и сва Лепота с Њим? И тело је за Господа: прославите дакле Бога у телима својим и у душама својим, што је Божије (1Kop.7,20). – Зар смо све то заборавили ми, свештенослужитељи? Зар не знате да смо ми свештенослужитељи не само апсолутне Доброте и Истине, него и апсолутне Лепоте? У свом небеском аспекту Црква и јесте тело апсолутне Лепоте, јер је Тело Богочовека Христа; а у свом земаљском аспекту она је то исто, у колико сте ви Христозрачни. Не знате ли да Тело Цркве има своја чула? Свештени обреди, сви – од првог до последњег, и јесу чула Цркве, кроз њих чујемо и видимо Бога и Господа, кроз њих преносимо себе из црвињака релативизма у Царство вечних вредности, кроз 1?их удубљујемо себе до божанских дубина, и проширујемо себе, и узвишујемо. Све што је Господ узео на Себе од човека, све је то начинио не само апсолутно добрим и истинитим, него и апсолутно лепим. Узео је тело човечије, и учинио га апсолутно лепим. Тело Његово и јесте мерило апсолутне лепоте тела човечијег, јер је оно – Тело Богочовека. Циљ тела човечијег је да се обуче у Господа Христа, и Његову апсолутну Лепоту, да постане Христоносно, и тиме Христолико. Сваки други циљ одводи тело у ружноћу, расипа га у – црве. На завршетку историје, када се добро буде опростило зла за увек, боголике ће душе, по дубокој мисли Светог Макарија Великог, и васкрсла тела своја учинити боголиким, а то значи: апсолутно лепим, божански лепим и вечним.

Благољепије богослужења зависи непосредно од благољепија душе, коју свештенослужитељ носи у себи и уноси у богослужење. Је ли свештенослужитељ омолитвио себе – познаћеш га у храму на молитви и по молитви: он зрачи молитвеним расположењем, све одише тајанственим усхићењем, и радошћу, и утехом. Његов живот је путовање из тајне у тајну. Господ се облачи у величанство; облачи се у Свете Тајне, у Свете Иконе; оне су пуне живога Бога и Господа; ако си вером оживео око своје, то ћеш видети; за оживљене вером и љубављу – Свете Иконе су живе, а за мртве? – мртвима је све мртво. Иконе Васнецова могу одвести безрезервној вери и неисказаној љубави према Христу. Лепотом говори Христос.

Разбуђен за Христа Словенин осећа да је Христос недомислива Личност, зато хоће благодатну мистику, да њоме осети онај свет, да осети нерве који га везују за небо и за све горње светове. Загледа ли човек у себе, у жилице свога бића, видеће да су многе од њих покидане, а неке га још везују за небо. И по тим умреженим у небо жилицама спуштају се у душу његову тајне горњих светова. Ако Црква сасвим не веже човека са оним светом, ако овај свет не приближи оном, ако их не здружи, ако их не сједини, зар је испунила завет свој? Она је у овом свету из онога света, да би нас упознала са оним светом, да би изгладила противречности између овог и оног света, да би испунила раселине, премостила провалије. Чудно се ткиво тка на разбоју између неба и земље. Свештеници, ви сте главни ткачи, – да ли паучину уткивате? Зар се може човек пењати у небо по паучини, по концу од паучине?

Када наш интелигент дигне поклопац времена са душе своје, на њега са свих страна јуришају вековечни проблеми, и он чежњиво погледа на нашу Цркву. Ишчеле му очи погледајући на њу; измучен и растужен он суморно исповеда: „Ако у данашњем веку позитивних знања нема места мистицизму нигде до само у индијској џунгли, украјинској степи, или у руској цркви крај храма Светог Марка, усред Београда, у чијем служењу има апокалиптичке лепоте, има ипак нечега што наша Црква мора да нам да. Јер ми, ратна и поратна генерација, прилазимо јој нови, мучени сумњом више него ма иједно покољење из прошлости нашега народа. Ми смо издржали највише. Нико толико душевних бура није поднео као ми. Нико није мање живео. Нико није у толикој мери лишен младости истинске. Ниједна генерација није имала толико сагорених душа, као ми, и нико толико не заслужује да буде прихваћен од Цркве као ми, који још увек верујемо“.

Гоњени олујама животних противречности, наши интелигенти „који још верују“, питају у лицу г. Живадиновића: „Шта смо добили од Цркве откад смо се вратили у земљу? Шта нам она доноси новога у новом времену, са новим душама и новим сумњама? На који начин мисли да нас сачува себи? Шта нам пружа? – Ништа“.
Чујете ли: ништа! Она која све треба да има, постала је као да ништа нема. Опустошена је, сатерана у ништа. Зар смо толико свемоћни нихилисти да и Господа Христа претварамо у ништа? А у томе је чудотворство, само не божанско већ сатанско, јер Бог из ничега ствара све, а ми Богочовечанско све претварамо у ништа. Довршен је главни подвиг Сатане, неимари његове огромне куле, његове огромне – Нуле.

Да нас не клевета? Неко ми одлучно рече: не, он нас само слика, фотографише. Дођи и види. Шта ти пружа наша Црква? “ Литургију лишену сваке лепоте, мистике и тумачења истинске вере. Не проповеда се жива реч Исусова, него се читају текстови из књига. Не пева се за певницом, него се јауче, ко ће више да викне. Нестрпљиви свештеник прекида хор усред Саборне Цркве да би одржао реч: без личне вере, без убедљивости, без говорничке вештине. У Цркву се долази на разговор уз читање Еванђеља. Венчања у нашој Цркви, најсвечанији и најрадоснији тренутак у животу свакога од нас, то је нешто најболније што се може видети у једној богомољи од смеха, од неуздржалих разговора, док се призива Божји благослов и венчавају се животним мукама двоје младенаца. О сахранама и да не говоримо“.

Када ово не би била искрена исповест, можда би и нашли смелости да се правдамо; али пошто је исповест, изазвана болним чињеницама, она је тиме и оптужба, од које нас нико одбранити не може. И зби се пророштво Христово на нама: На Мојсејеву столицу седоше… (Мт. 23,2). – Ја не могу да не саосећам г. Живадиновићу. Зар збиља нисмо лишили сваке лепоте и мистике Свету Литургију, ту Службу над службама, коју Анђели желе служити, у којој се реално понавља и доживљава чудесни живот и спасоносни подвиг Господа Христа? Зар нисте толико пута и сами гледали свештенослужитеље, где служе Свету Литургију механички, без имало узбуђења, ако не усхићења? Зар нисте виђали како самовољно скраћују Свету Литургију, и тиме осакаћују кроткога Христа? Зар нисте виђали како се за време богослужења наслањају на Свету Трпезу као на кафански сто? Зар нисте чули како се за време богослужења разговарају у олтару свештеници? Зар нисте видели како неки од њих у столовима за певницом стоје или седе као да су на неком концерту? Зар нисте наишли на много храмова, у којима свештенослужитељ годишње служи две до три Свете Литургије? Зар нисте са ужасом слушали не појање него кревељење у многим храмовима? Зар нисте са тугом у срцу слушали у престоничким храмовима појање по једног појача? Зар нисте толико пута уздрхтали од свештеног гњева слушајући разговоре у храму за време богослужења?… И колико би се ових „зар“ могло ставити иза дела нас званичних преставника Цркве! Али ми ћемо скратити њихов број избраних ради, да се и они не би саблазнили.

Тешко ономе кроз кога долази саблазан (Мт.18,7); а кроз нас долази, и саблажњавамо ове мале који верују у Христа; није ли нам боље обесити камен воденични о врат, и потонути у дубину морску? Они “ још увек верују“, и траже да им се умножи вера, да узрасте до краја бескрајности, да осмисле своју веру, да сазнаду у шта верују. Знање о вери може им се дати само из живе вере. А у нас мало њих учи по мери вере; нису ли многи који уче по мери невере?

Измешај речи г. Живадиновића са речима Апостола Павла, и оне ће гласити: устани ти који спаваш, и васкрсни из мртвих, и обасјаће те Христос (Еф.5,14); и тако обасјан, моћи ћеш и друге обасјати. Треба најпре себе васкрснути из мртвих, па онда друге васкрсавати, васкрсавати оне који од нас траже васкрсење. Нама се то предлаже, јер се још има поверења. А све што узиштете у својој молитви верујући – добићете (ср. Мк.11,24).

Сви смо криви за све; ми смо криви што је интелигенција оваква; ингелигенција је делимично крива што смо ми овакви. Не само грех подељен лакше се подноси, већ и радост, и утеха, и бол. Своју дирљиву исповест г. Живадиновић завршава предлогом који пружа средства за повратак интелигенције Цркви, и Цркве интелигенцији. „Одстрањени од Цркве грешком свију нас, ми би смо хтели да јој се вратимо, али да је видимо живу, обновљену, иницијаторку уметности, подстрекача узвишенога. Нека се обрати мало већа пажња на форму, на свечаност, на збиљу хришћанску. Нека нам се наметну дисциплина и дужности. Нека се кроз лепо у музици одстрани наша душа за који тренутак од гнуснога тла у тим кратким часовима молитве, као што је то у убогој руској цркви у Марковој порти, без иконостаса, без сјаја на одеждама, али где Христос при свакој молитви показује на Своје ране са крста“…

Овај предлог је у исто време и програм. Све је у њему просто и озбиљно. Но све се то ипак своди на лични подвиг: свештенослужитељ треба најпре себе да преради, да би могао прерађивати друге; треба најпре душу своју да украси красотом Духа Светога, да би могао при богослужењу зрачити том красотом; треба најпре себе да оживи Христом, да би могао друге оживљавати; треба најпре себе да омолитви, да би могао друге побуђивати на молитву; треба најпре сам да стекне осећање и сазнање да је Света Литургија уметност над уметностима, да би могао постати иницијатор уметности небеске наовој помраченој звезди; треба најпре да пожаром вере запали себе, да би могао и друге вером палити. Ледом се не пали ништа, а најмање вера. Светим животом стиче се свето знање; свето искуство претходи познању светих Истина; познању Христа претходи живот у Христу. „Треба најпре себе очистити, па онда друге, – учи Св. Григорије Богослов; најпре себе опремудрити, па онда друге учити мудрости; најпре сам постати светлост, па онда друге просветљавати; најпре себе приближити Богу, па онда друге приближавати; најпре себе учинити светим, па онда друге учити светости“.[3]

„Нико толико душевних бура није поднео као ми“, и ко ће утишати те буре? А Црква тихо и благо шапуће у уво које хоће да чује: Он је (=Христос) „пристанище обуреваемыхь“; Он је, нико до Он – „отишiе бурныхь“[4]… Гле, Он иде по мору, и речју смирава буру на мору, и буру у души (Мр.6,48-51). Само треба завапити, дављенички завапити: Учитељу, изгибосмо! И Он ће се јавити на вапај, као што се јавио… као што се јављао… као што се јавља… У бури садашњице ми смо заборавили на Њега, ми званични представници Цркве, а и ви због нас и попут нас. Он се не види због многих од нас, а можда и због нас. Неко ми рече: ми смо помрачење Њега – Сунца Правде; ми слепило Њега – Свевидећег; ми хромост Њега – Брзог на добро; ми онакажење Њега – Апсолутне Лепоте… Красень би добротою (=диван је био лепотом – Пс. 44,3)… Да је Господ Христос у нама и на нама, ко Га не би видео? Ко Га не би чуо? Ко Га не би заволео? И чула би свачија видела Бога, јер је и чула створио Бог да буду боговидна. Зар их је створио да се увек скрива од њих? зар да не виде свога Творца?

А они траже Бога, и нема ко да им Га покаже, јер је Бог наш – Бог живих, а не мртвих (Мт.22,32). Зар смо толико убоги?Ох, да. Замислите докле иде наше религиозно убоштво: у нас нема ниједног манастира за који би се без двоумљења могло рећи: ово је дом молитве. Има ли страшније дијагнозе за наше душевно здравље? А христочежњива душа жуди да се загњури у слатке мистерије Сладчајшег Господа Исуса, да потоне у дубине богаства и мудрости Божије… Где је Христос? Где? Он је као благо сакривено у огромном пољу живота, које нашавши човек сакри и од радости за то отиде и све што има продаде и купи поље оно… (Мт 13,44). Да,… и све што има продаде и купи поље оно, поље живота, које нема вредности, док се у њему не пронађе једина Вредност, једино Благо – чаробни Господ Христос…

(1926)

св. Јусти, СЕТВЕ И ЖЕТВЕ, Манастир Ћелије код Ваљева, 2007

Напомене:

  1. „Хришћански живот“, 1926, бр. 10-12, стр.385-396. – Прим.прир.
  2. Нови Живот, бр. 46, од 11. септ. 1926.
  3. Orat. 11, 71. PG35,480B
  4. Акатист Исусу Сладчајшем (=тишина захваћених буром).