А.Н. Мајков – НЕ ГОВОРИ ДА СПАСЕЊА НЕМА…

Не говори сада да спасења нема,
Да си изнемогао од очаја тог:
Сјајније су звезде, што је гушћа тама,
Што је дубља патња, ближи нам је Бог.

А.Н. Мајков

Препевао: Александар Мирковић