Вадим Шефнер, НЕ НАВИКАВАЈТЕ СЕ НА ЧУДЕСА

Не навикавајте се на чудеса –
Дивите им се, дивите!
Не навикавајте се на небеса,
Очима за њима жудите.

Погледајте ка облацима,
Послушајте птичија славља,
Приближите се вољенима,
Ништа се овде не понавља.

Корак за кораком, трен за треном
Упадајте у усхићење!
Све ће исто бити – и неће
За само једно магновење.

1964.
Вадим Шефнер

Препевао: Александар Мирковић