Василиј Кандински, ДОЦНИЈЕ

Наћи ћу те на дубокој висини.
Тамо, где меко стеже.
Тамо, где оштро не реже.
Ти држиш прстен на левој руци.
Ја држим прстен на десној руци.
И нико не види ланац.
А ови прстенови  — задње су карике ланца.

Василиј Кандински

Препевао: Александар Мирковић

Извор: http://www.wassilykandinsky.ru/poetry.php