Г.Р. Державин – РЕКА ВРЕМЕНА

Река времена својим током
Односи људска дела сва
И топи у пропаст заборава
Народе, цареве и царства.
А преостане ли нешто
Кроз звуке трубе и лире смеле
Ждрело вечности прогутаће вешто
Да судбу свих ствари не поделе.

1816.
Г.Р. Державин
Препевао: Александар Мирковић

Г. Державин – ОД ВРАГОВА НЕМА БОЉИХ ДРУГОВА

Од врагова* нема бољих другова;
правој мудрости они нас уче.
Али, више од њих плашим се ја,
Оних који ме ласкањем муче.

Г. Державин, између 1801. и 1816.

Препевао: Александар Мирковић

Напомена: враг – непријатељ