Игор Северјанин, ЧИМЕ ОНИ ЖИВЕ?

Они живе политиком, раздорима, ратовима,
Патролама и актима, ждрањем, пићем и сплеткама,
Интригама заразним, гнојним, бујним злом у њима,
Безобзирјем, завистима, развратима и злобама.

Мислиоце, уметнике и песнике не познају,
Боје их се и презиру, трутовима називају.
Ал’ потомство зато праве, и за њега бринут’ знају,
Убеђени при том мисле да животу добит дају!…

Игор Северјанин
20. јануар 1923

Препевао: Александар Мирковић

Игор Северјанин, ЧУДНО…

Ми живимо збиља у сну загонетном,
На планети на којој удобно се дрема…
Окружени гомилом свега, беспотребном,
А онога што нам треба  —  нема.

1909.

Игор Северјанин

Препевао: Александар Мирковић

Игор Северјанин, У СИВОЈ ЈЕСЕЊОЈ ТИШИНИ

Она се подигла на прстиће
И усне поклонила мени.
Уморно, љубио сам јој лице
У сивој јесењој тишини.

И нечујно капале су сузе
У сиву јесењу тишину.
Дан се гаси, — тежина обузе
Као и све што није у сну.

Игор Северјанин

Препевао: Александар Мирковић