Фазил Искандер – САВЕСТ

Уз Дарвиново велико залагање –
Стег еволуције над светом се вије.
Ако је живот – борба за преживљавање,
Савест тада уопште потребна није.

Верујем – на слици васеленског здања
Човеково место се посебно истиче.
Ако је живот – борба за преживљавање,
Таквога живота ја се сад одричем.

Непоштења знам да има, но није важно –
Трептаве се нити држећ’ људи ходе –
Негде, незнано коме, упорно и снажно,
До смрти жудећи са њим да се сроде.

Ко ли је тај чудесни зрачак саздао,
И ко то због њега не спава ноћима?
Да трачак светлости не би издао,
Гинуо је најбољи међу најбољима.

Рећи се, наравно, може много тога,
И између редова много је јасног.
Савест је, пријатељи, реалност Бога,
И реалност савести јесте Бог.
1965.

Фазил Искандер

Препевао: Александар Мирковић