Ј.В. Гете, ПОЕЗИЈА ЈЕ ОПШТЕ БЛАГО РОДА ЉУДСКОГ…

— Све више увиђам — настави Гете — да је поезија опште благо рода људског и да се увек и у свим раздобљима испољава кроз стотине и стотине људи. Један то изведе мало боље но други који и  и поплива мало дуже на површини но други који — то је све. Према томе, годсподин фон Матисон нека не мисли да је баш он тај, па и ја нека не мислим да сам ја — тај! Него, свак нека каже себи: песнички дар није нешто тако ретко и нико нема нарочита разлога да буде богзна како уображен што је срочио добро песму. 
31. јануар 1827.

Јохан Петер Екерман, РАЗГОВОРИ СА ГЕТЕОМ, (стр. 236), Дерета, Београд, 2006
Превели: Станислав Винавер и Вера Стојић

Ј. В. Гете, КЛАРИЧИНА ПЕСМА

Поплављен
Срећом
И јадом и сном,
Стрепети
Надом
И грцати њом,
Клицати
С небом,
Немети под њим —
Волети! — Боже,
Шта има над тим.

Ј.В. Гете, Лирске песме, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд, 1932

Препевао: Велимир Живојиноић

Ј.В. Гете – ЈЕДНО И СВЕ

Да би се у безмеђу среле,
нестати све јединке желе –
ту плине опирања власт;
не вреле жеље, дивља хтења,
захтеви, строга наређења,
већ: дати себе, то је сласт.

Прожми нас, душо света, ходи!
Тад самом светском духу води
највиши нашег бића лет.
Добри духови руком склоном
воде посвећенике оном
ко ствараше и ствара свет.

А да наново опет створи
све створено, да не окори –
труди се вечни, живи дах.
Што још не беше, сад ко чиста
сунца и земље ће да блиста;
ал’ не сме прекинути мах.

Творачки живо мора ткати,
свом облику нов облик дати,
привидно стати на трен тек.
У свему дише вечност: све се
у ништа мора да разнесе,
ако ли жели трајан век.

Ј.В. Гете – Изабране песме

препев: Б. Живојиновић

Напомена:
Наслов песме на немачком:
Eins und Alles, 1821.
(дослован превод грчке синтагме „εν και παν“ ( хен каи пам), која означава свејединство)