Алберт Ајнштајн – НИЈЕДАН ЧОВЕК НЕ МИСЛИ У ФОРМУЛАМА

Ниједан научник не мисли у формулама. (…) Речи, онако како их обично пишемо и изговарамо, немају никакву улогу у мојим размишљањима. Саставни елементи мојих идеја и теорија су одређени симболи и релативно јасне слике које се могу свесно репродуковати и комбиновати.(…) Уобичајени језички и математички појмови долазе до изражаја тек у следећој фази, када ова врста асоцијативног размишљања постане довољно развијена.

Цитат из књиге: Александар Зечевић – Истине, лепота и границе знања (Сл. гласник, Београд, 2016)