Александар Херцен – МИСЛИТИ И ЖИВЕТИ

Живот ме је научио како да мислим, али ме размишљање није научило како да живим.

А. Херцен

Цитат из књиге: Александар Зечевић – Истине, лепота и границе знања (Сл. гласник, Београд, 2016)