Гојко Ђого – ПЕСМЕ СУ…

Песме су мошти наших снова.

Г. Ђого – ПОЕЗИЈА КАО АПОКРИФ (Завод за уџбенике, Београд, 2011)