Д. Шћедровици – МИСТИЧНА ПОЕЗИЈА

Поезија је најосетљивији и најупечатљивији део душе сваке цивилизације.

Превазилазећи догмаске и обредне разлике конфесија, управо поезија показује скривену суштину сваке религије: чежњу за Творцем, жудњу за сједињењем са Њим.

И управо овде су настајале тачке, и не само тачке, већ читави простори у којима су се културедодиривале, јер у овој области, позајмице и међусобни утицаји никога нису могли да осиромаше, а све су обогаћивали.

Д. Шћедровицки – Мистична поезија

(Превод: Александар Мирковић)