Кузански, Иљин, Сенокосов, УЧЕНО НЕЗНАЊЕ

„Недокучиво се докучује путем недокучивања“
(или: Посредством недокучивања докучује се недокучиво)

Учено незнање (неки преводе као „мудро незнање„) заправо је монотема свих спекулација великог философа и све се код њега своди на њега, као што и све проистиче из њега. Тај појам је у истој мери и гносеолошки онтолошки. Његов смисао је у томе да се у основи људске мудрости налази Апсолут и његово познање. Но, како човеку није дато да адекватно спозна Апсолут, сазнати се може оно што не знамо и у мери у којој не знамо Апсолут. Другим речима, човеку је дато да спозна само властито незнање Апсолута.

Ипак, ово „знање незнања“ Апсолута има веома богате философско-метафоричке позитивне резултате, тако да позитивно знање овде добија форму знања о незнању. Овде одрицање поприма форму актуелне бесконачности која се односи на позитивно бивствање. Уједно, будући да је појам бесконачности повезан са појмом границе (како гносеолошки тако и математичке), учење о „ученом незанању“ код Николе Кузанског и његових следбеника на челу са С.Л. Франком даје богате резултате у области метафизичке логике и философије математике“ (Иљин В.Н.)

Сам Никола Кузански на крају своје књиге пише. „Мислим да сам имао дар одозго, од Оца света, чији су дарови увек савршени, дар да покушам обухватити недокучиво заједно са недокучивим у знајућем незнању путем уздизања до вечнихистина онако како их човек може спознати“ (Никола Кузански, О ученом незанњу)

Кометаришујћи формулу „inattingibile inattingibilliter attingitur“ (Недокучиво се докучује путем недокучивања) у различитим варијантама (како је налазимо у радовима Кузанског), В.В. Бибихин примећује да она има „два значења у зависности од тога да ли се приступа са тачке гледишта апофатичког или са тачке гледишта катафатичког богопознања. а) докучивање путем спознаје недокучивог (признавање неспознатљивости), б) недокучиво (неизрециво, тајанствено докучивање. Та два смсила има и израз docta ignorantia: а) незнање које је спознало само себе; б) знање које зна сред незнања и кроз њега“

Ј.П. Сенокосов

Одломак из предговора књиге: Семјон Франк – НЕДОКУЧИВО (Јасен, Београд, 2010)
Превела: Драгана Керкез