Фазил Искандер – У РАЗУМНИМ ГРАНИЦАМА…

Веруј у разум у разумним границама.

Фазил Искандер – Из бележнице

Превео: Александар Мирковић