Ђуро Шушњић, КУЋА СЕ ГРАДИ ОД КРОВА

Кад неко гради кућу или храм, мора прво да има план или нацрт куће или храма у глави, да би онда позвао зидаре. Ми, сањари, градимо од крова. Људима од крви и меса препуштамо приземне радове.

Ђуро Шушњић, МЕТОДОЛОГИЈА, Чигоја штампа, Београд, 2007.

Ђуро Шушњић, КРСТ

(…) А крст има много значења. Прво, то је савршен симбол који представља просторне и временске појмове васионе: четири стране света и време насупрот вечности! Друго, крст је симбол наде да ће се све четири стране света окупти око једног седишта у општем братству и љубави. Он наговештава да ће се у име живота сабрати они који нису оптерећени идеолошким догмама, који нису искварени у политичким борбама, који нису робови материјалних ствари, и који нису загађени расним, класним, националним, верским и свим другим предрасудама! Треће, крст симболизује раскрсницу свих одлука од животног значаја и значења: свака наша одлука подсећа на распетог бога, а Христ на крсту представља последице слободног избора!

Ђуро Шушњић – ЖЕТВА ЗНАЧЕЊА (Чигоја, Београд, 2005)