Љубомир Симовић – ГДЕ ЈЕ ПРАВО МЕСТО ЗА КЊИГУ ПЕСАМА

(О поезији Момчила Настасијевића)

…Његове песме каткад достижу литерарно савршенство („Осама на тргу“, „Траг“, „Пут“, „Речи из осаме“), али оне нису само литаратура. Зато његову песничку књигу не видим на полици или писаћем столу историчара, теоретичара, или неког другог професионалног љубитеља књижевности, него у коферу проганика, крај јастука тешког болесника, или на столу крај робијашке порције – где и јесте право место за књигу песама.
1980.
Љубомир Симовћ – ДУПЛО ДНО (Лирски кругови Момчила Настасијевића) (Стубови културе, Београд, 2001.

Љ. Симовић – КВАРЕЊЕ ЈЕЗИКА

Циљ језика је да нешто некоме каже, да саопшти, да дефинише, а код нас се у последње време развио један језик који не жели да каже, него да сакрије, који не жели да разјасни, и да преноси информацију, него да замути и замагли, и да информацију онемогући.

Кварење језика морамо посматрати у склопу целокупноег нашег живота, јер се језик не квари сам од себе: њега захвата кварење нашег мишљења, нашег морала, наших односа, наших емоција, наших знања. Зато ни поправљање нашег језика неће доћи из самог језика, него из целокупног нашег живота.

Љ. Симовић – Ковачница на Чаковини

Љ. Симовић – АКТУЕЛНО

Када се каже „актуелно“, обично се мисли искључиво на политчку актуелност, као да нека емоција, или неки филозофски став, или неки доживљај света, или нека митска ситуација, не могу такође бити актуелни.

Љ. Симовић – Ковачница на Чаковини