ПОЧЕТАК

Све почиње од љубави...
Кажу:
„У почетку
             беше
                   слово...“
А ја тврдим поново:
Све почиње
                  од љубави!

Све почиње од љубави:
и озарење,
                 и остварење,
очи цветова,
очи детета –
све почиње од љубави.

Све почиње од љубави.
Од љубави!
Ја то добро  знам.
Све,
         чак и мржња –
рођена и вечна
сестра љубави.

Све почиње од љубави:
машта и страх,
вино и барутски прах.
Трагедија,
                туга
                     и подвиг –
све почиње од љубави...

Пролеће ти шапуће:
                      „Живи...“
И ти се од шапата зањишеш.
И протегнеш.
И кренеш.
Све почиње
                    од Љубави!

Р. Рождественски